Izolacyjność

Rozwój cywilizacyjny całego świata odciska bardzo mocne piętno na środowisku naturalnym. Emisja gazów cieplarnianych do atmosfery jest jednym z podstawowych, trudnych do oszacowania zagrożeń dla naszej planety. Wzrost zawartości CO2 w powietrzu może spowodować globalny wzrost temperatury, zmiany klimatyczne i katastrofy pogodowe na niespotykaną dotąd skalę. Proces ten jest już od dłuższego czasu zauważany przez naukowców - klimatologów. Na razie toczą się dyskusje, czy zmiany te są faktycznie efektem działalności człowieka czy raczej długookresowymi cyklami, jakim podlegała ziemia od milionów lat. Na pewno jednak, nawet na wszelki wypadek, warto dbać o obniżenie emisji CO2. Takie podejście przyjęły rządy krajów europejskich i odpowiednim ustawodawstwem i zachętami promują działania w tym kierunku. Jedną z metod obniżania globalnej emisji CO2 jest stawianie coraz większych wymagań budynkom w zakresie izolacyjności termicznej. Stąd też materiały o dobrych parametrach w tym zakresie są przyszłością budownictwa. Polskie ustawodawstwo w chwili obecnej nie jest w tej kwestii zbyt restrykcyjne. Poniżej znajduje się tabela opisująca wymogi dla budynków produkcyjnych i magazynowych w zależności od ich temperatury wewnętrznej i przeznaczenia na podstawie„Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)”:

Rodzaj przegrody i temperatura  w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła PIR+ PUR
U (max) g U g U
W/m²*K mm W/m²*K mm W/m²*K
Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany):
a) przy ti > 16˚C 0,25 100 0,26 100 0,22
b) przy 8˚C ˂ ti   16˚C 0,45 60 0,36 60 0,36
c) przy ti ≤  8˚C 0,90 40 0,54 40 0,54
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy ti > 16˚C 0,20 100 0,20 120 0,18
b) przy 8˚C ˂ ti ≤  16˚C 0,30 80 0,25 80 0,26
c) przy ti ≤  8˚C 0,70 60 0,33 60 0,35

Jak widać na podstawie tabeli, stosunkowo niewielkie grubości płyt warstwowych, zwłaszcza z rdzeniem IPR/PUR, spełniają wymagania normowe. Jednak warto mieć na uwadze, że większa przenikalność przegród powoduje zwiększone zużycie energii na ogrzewanie przez cały okres użytkowania. Można pokusić się o stwierdzenie, że przy odpowiednio długim czasie eksploatacji mniejsze koszty ogrzewania zrekompensują każde nakłady na zwiększenie izolacyjności. Uwzględniając fakt, że korzyści powinny być widoczne we w miarę krótkim czasie, radzimy stosowanie następujących współczynników przewodności dla szczególnych typów obiektów.

piktogram izopanel 1 kolor - białe tło (RGB - www)male.jpg PIR+
λ U
W/m*K W/m2*K


IzoWall
40

0,021
0,54
50 -
60 0,36
75 -
80 0,26
100 0,21
120 0,18
125 -
140 -
150 -
160 -
175 -
180 -
200 -
230 -
250 -

Obliczenia zostały wykonane w oparciu o badania współczynnika przewodnictwa ciepła λ, w oparciu o normę PN-EN 12667:2002. Na podstawie doświadczalnie wyznaczonego współczynnika dokonano obliczeń współczynnika przenikania ciepła U. Do obliczeń przyjęto założenie, że dla wszystkich płyt z temperatura pracy to +10OC. Temperatura pracy ma wpływ na przewodność cieplną - przy niższej temperaturze współczynnik izolacyjności jest niższy. Pozwala to na przeprowadzenie indywidualnych obliczeń w obiektach w których temperatura pracy jest niższa, na przykład dla ścianek działowych między komorami chłodni lub mroźni.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
x