Ogień

Kwestie bezpieczeństwa pożarowego, właściwości ogniowe oraz konsekwencje spowodowane pożarami stają się coraz ważniejszą kwestią przy projektowaniu obiektów budowlanych. Aktualnie obowiązujące przepisy, świadomość zagrożeń ze strony inwestorów i zmieniająca się polityka firm ubezpieczeniowych wymusza stosowanie materiałów o coraz lepszych parametrach ogniowych. Wymagania w stosunku do materiałów na obudowy ścian i dachów są zależne od przeznaczenia budynku, obciążenia ogniowego wewnątrz, czyli innymi słowy ilości materiałów palnych, odległości od innych obiektów oraz zagrożenia ludzi.

Euroklasy - reakcja na ogień

Rożne materiały budowlane w odmienny sposób zachowują się w czasie pożaru. Aby ujednolicić klasyfikowanie materiałów pod tym kątem, wprowadzono Euroklasy. Euroklasa umożliwia badanie reakcji na ogień rożnych materiałów według jednolitych zasad. Klasyfikacja ta określa trzy podstawowe parametry: wpływ danego wyrobu na rozprzestrzenianie (podsycanie) pożaru, ilość i szybkość wytwarzania dymu, który jest przyczyną większości przypadków śmiertelnych podczas pożaru, oraz występowanie płonących kapiących kropli (cząstek materiału).

Tabela poniżej przedstawia podział na Euroklasy i podstawowe wymagania:

EuroklasaZachowanie wyrobuUdział w pożarzeFIGRA
A1brak rozgorzenianiepalny, pomijalna wartość ciepła spalania, nie bierze udziału w pożarze-
A2brak rozgorzenianiepalny i niska wartość ciepła spalania, pomijalny udział w pożarze<120 W/s
Bbrak rozgorzeniatrudno zapalny, bardzo ograniczony udział w pożarze<120 W/s
Cbrak rozgorzenia przy strumieniu cieplnym 100 kW - rozgorzenie przy strumieniu 300 kW, nie wcześniej niż po 10 minutachograniczony ale zauważalny udział w pożarze<250 W/s
Drozgorzenie nie wcześniej niż po 2 minutach przy strumieniu cieplnym 100 kWduży udział w pożarze<750 W/s
Erozgorzenie wcześniej niż po 2 minutach przy strumieniu cieplnym 100 kWbardzo duży udział w pożarze>750 W/s
Fbrak wymagańnieokreślonybrak wymagań
Dla wyrobów niekwalifikujących się do klasy A1, określa się dwa wyżej wspomniane parametry: wytwarzanie dymu oraz płonących kropli. Dym jest czynnikiem powodującym więcej zgonów niż sam ogień. Duża ilość dymu utrudnia akcję ratunkową, szerzy panikę i dezorientację.

Oznaczenie Opis
s1 prawie bez dymu
s2 średnia ilość dymu
s3 bardzo dużo gęstego dymu

Płonące krople mogą być przyczyną poparzeń a także powstawania nowych zarzewi ognia.

Oznaczenie Opis
d0 brak płonących kropli
d1 niewiele płonących kropli
d2 bardzo dużo kapiących cząstek i kropli

Przykładowe oznaczenie Euroklasy dla wyrobu może wyglądać następująco:

A1 - Euroklasa A1 jako jedyna nie występuje z dodatkowymi klasyfikacjami.

B-s2, d0 - wszystkie pozostałe Euroklasy posiadają dodatkowe klasyfikacje. W tym przypadku mamy do czynienia z wyrobem trudno zapalnym, o średniej ilości wydzielanego dymu oraz niewytwarzającym płonących kropli ani cząstek.

W chwili obecnej w polskim ustawodawstwie (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.) nie ma bezpośrednich odniesień do Euroklas. Obowiązuje wciąż nazewnictwo słowne (wyrób palny, trudno zapalny, niepalny), jednakże należy się spodziewać dostosowania polskich przepisów do europejskich.

Odporność ogniowa

Odporność ogniowa przegrody, czyli ściany lub dachu jest to czas, w jakim przegroda zachowuje swoje właściwości w zakresie:

R – nośności

E – szczelności

I – izolacyjności

Parametr R wskazuje na czas, w którym element pod danym obciążeniem zachowuje swoją nośność, czyli nie przekracza stanów granicznych nośności oraz użytkowania. W przypadku płyt warstwowych parametr ten określany jest do płyt dachowych. Parametr E określa czas, w jakim przegroda pozostaje szczelna dla płomieni i dymu. Parametr I określa czas, w jakim przegroda spełnia warunek izolacyjności, a więc nie pozwala na przekroczenie granicznych, normowych temperatur po niewystawionej na działanie ognia stronie przegrody. Ocenie poddaje się również uzupełniające właściwości płyt: W – przepuszczalność promieniowania oraz kilka innych mniej ważnych dla płyt parametrów. Klasyfikacja ta ma bezpośrednie odzwierciedlenie w wymaganiach stawianych budynkom. Budynki przemysłowe o jednej kondygnacji nadziemnej, zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)” klasyfikuje się według klas obciążenia ogniowego.

Kwestie bezpieczeństwa pożarowego, właściwości ogniowe oraz konsekwencje spowodowane pożarami stają się coraz ważniejszą kwestią przy projektowaniu obiektów budowlanych. Aktualnie obowiązujące przepisy, świadomość zagrożeń ze strony inwestorów i zmieniająca się polityka firm ubezpieczeniowych wymusza stosowanie materiałów o coraz lepszych parametrach ogniowych. Wymagania w stosunku do materiałów na obudowy ścian i dachów są zależne od przeznaczenia budynku, obciążenia ogniowego wewnątrz, czyli innymi słowy ilości materiałów palnych, odległości od innych obiektów oraz zagrożenia ludzi.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
x