Strata ciepła to główna przyczyna zwiększonych opłat za dogrzewanie budynków użytkowych. Często dzieje się tak z uwagi na źle dobrany materiał. Oferujemy zmianę na lepsze.

Zastosowanie płyty warstwowej Izopanel PIR/PIR+ o współczynniku izolacyjności termicznej λ=0,023 W/mK jest gwarancją maksymalnej izolacyjności. To zasługa doskonałej jakości produktu, o którą dba się od etapu projektowania, poprzez jego precyzyjną produkcję aż po akcesoria umożliwiające kompleksowy montaż. Takie rozwiązanie, w konsekwencji kolejnych lat, pozwala na obliczenie rentowności inwestycji.

Rozwój cywilizacyjny całego świata odciska bardzo mocne piętno na środowisku naturalnym. Emisja gazów cieplarnianych do atmosfery jest jednym z podstawowych, trudnych do oszacowania zagrożeń dla naszej planety. Wzrost zawartości CO 2 w powietrzu może spowodować globalny wzrost temperatury, zmiany klimatyczne i katastrofy pogodowe na niespotykaną dotąd skalę. Proces ten jest już od dłuższego czasu zauważany przez naukowców-klimatologów. Na razie toczą się dyskusje, czy zmiany te są faktycznie efektem działalności człowieka czy raczej długookresowymi cyklami, jakim podlegała ziemia od milionów lat. Na pewno jednak, nawet na wszelki wypadek, warto dbać o obniżenie emisji CO 2. Takie podejście przyjęły rządy krajów europejskich i odpowiednim ustawodawstwem i zachętami promują działania w tym kierunku.
Jedną z metod obniżania globalnej emisji CO 2 jest stawianie coraz większych wymagań budynkom w zakresie izolacyjności termicznej. Stąd też materiały o dobrych parametrach w tym zakresie są przyszłością budownictwa.
Poniżej znajduje się tabela opisująca wymogi dla budynków produkcyjnych i magazynowych w zależności od ich temperatury wewnętrznej i przeznaczenia na podstawie „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)”:

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła

 PIR/PIR+

PUR

EPS

MWF

U(max)

g

U

g

U

g

U

g

U

W/m2 *K

mm

W/m2K

mm

W/m2K

mm

W/m2K

mm

W/m2K

Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany):

a) przy ti>16C

0,25

100

0,23

100

0,23

160

0,23

160

0,23

b) przy 8C<ti≤ 16C

0,45

60

0,38

60

0,38

100

0,39

100

0,39

c) przy ti≤8C

0,90

40

0,59

40

0,59

50

0,77

60

0,64

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

a) przy ti>16○C

0,20

120

0,19

120

0,19

200

0,20

200

0,20

b) przy 8C<ti≤16C

0,30

80

0,28

80

0,28

140

0,28

140

0,28

c) przy ∆ti≤8C

0,70

60

0,37

60

0,37

60

0,63

60

0,63

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
x