Chłodnie z kontrolowaną atmosferą KA i ULO

Proces oddychania owoców polega na spalaniu przy udziale tlenu związków organicznych nagromadzonych poprzednio w procesie fotosyntezy. Im wolniej przebiega proces oddychania, tym wolniej zachodzą procesy prowadzące do dojrzewania owoców, a następnie ich starzenie i zamieranie tkanek.

Na trwałość owoców i warzyw szczególnie korzystnie wpływa przechowywanie w temperaturze maksymalnie zbliżonej do ich temperatury zamarzania (0oC do 3oC). Proces ten odbywający się na pograniczu zamarzania, wymaga szczególnie precyzyjnej regulacji temperatury w przechowalni.

Ograniczenie intensywności oddychania można osiągnąć nie tylko poprzez obniżenie temperatury, lecz także przez:

-zwiększenie zawartości CO2 w atmosferze otaczającej owoce

-zmniejszenie zawartości O2 w atmosferze miejsca przechowywania

Warunki te osiąga się w gazoszczelnych komorach chłodni z Kontrolowaną Atmosferą (KA). Skład atmosfery w technologii KA to stężenie O2 obniżone do 3% objętościowo lub mniej, stężenie CO2 w zakresie od 0,5% do 5% objętościowo reszta do 100% to azot (N2).

Dla komór ULO (Ultra Low Oxygen) –1,5% CO2, 1,5 O2 i 97% azotu. W rozwiązaniach drastycznie niskotlenowych poziom O2 wynosi 0,5%, a stężenie dwutlenku z reguły nie przekracza 1%. Wszystkie parametry atmosfery są tu pod ścisłą kontrolą. W porównaniu ze zwykłą chłodnią, ULO pozwala przedłużyć okres przechowywania jabłek nawet o połowę. Dla odmian zimowych oznacza to wejście na rynek w maju-czerwcu.

ELEMENTY CHŁODNI

Komory chłodni o kontrolowanej atmosferze muszą być gazoszczelne, w związku z tym poza wykonaniem konstrukcji komór tj. ścian i sufitów z chłodniczych płyt warstwowych, stosuje się wysokiej jakości gazoszczelne wrota z automatyką pozwalającą na zdalne sterowanie operatorowi w jednym punkcie dostępu.

Chłodnia wykonana z płyty warstwowej chłodniczej to obecnie najczęściej spotykane rozwiązanie ze względu na:

– najlepsze parametry termoizolacyjne rdzenia PIR (płyty produkcji np. Izopanel Sp. z o.o.);

– gazoszczelność zapewnioną przez okładziny stalowe;

– odporność na korozję i możliwość stosowania w przypadku kontaktu z żywnością (powłoki typu Foodsafe oraz okładziny nierdzewne)

– wysoka wytrzymałość;

– szybkość montażu w porównaniu z innymi technologiami

Fot. 1 Gazoszczelne wrota do komory chłodniczej

Aby uzyskać 100%  szczelności komór chłodniczych zbudowanych z płyt warstwowych wszystkie połączenia i detale, które mogły powodować nieszczelność w można zaizolować np. przy użyciu systemu do uszczelniania złącz RIBBFILL.

Jest to elastyczna powłoka (przed nałożeniem na ścianę ma konsystencję gęstej emalii), którą aplikuje się na wcześniej zastosowany podkład, na nią nakłada się  specjalną tkaninę (włókninę) i po raz kolejny pokrywa się elastyczną masą. Żywotność tej powłoki ocenia się na minimum 10 lat.

Fot. 2 Wnętrze komory wykonanej z płyt chłodniczych – zamki uszczelnione, zabezpieczenie ścian przed uszkodzeniem z profili sigma

Obudowa chłodni, czyli płyty warstwowe chłodnicze i bramy gazoszczelne umożliwiające obsługę komór to nie wszystko, koniecznym elementem dla KA i ULO jest układ chłodniczy wyposażony w:

  1. Płuczkę CO2 służącą do obniżania zawartości dwutlenku węgla w atmosferze
  2. Separator azotu lub azot w postaci ciekłej lub gazowej
  3. Zawory bezpieczeństwa i zawory doprowadzające azot do wnętrza komory chłodniczej
  4. Worki kompensacyjne do niwelowania różnicy ciśnień pomiędzy wnętrzem komory, a zewnętrznym powietrzem atmosferycznym, bez zmiany składu kontrolowanej atmosfery.
  5. Analizatory składu gazowego

 

Fot. 3 Zawory do wyrównywania ciśnienia komorach, worki kompensacyjne, instalacja N2

 

Izopanel sp. z o.o. 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Izopanel Sp. z o.o. UE