Hala magazynowa z płyt warstwowych

W związku z dynamicznym rozwojem przemysłu i handlu na rynku powstaje wysokie zapotrzebowanie na hale magazynowe, które są w stanie przechowywać dobra oraz ułatwiać ich konfekcjonowanie i transport w dowolne miejsce w Polsce i na świecie. Ze względu na typ magazynu, możemy wyróżnić kilka najczęściej stosowanych rodzajów hal magazynowych:

– magazyn półproduktów, części oraz produktów gotowych, znajdujący się przy zakładzie produkcyjnym

– magazyn w centrum logistycznym, służący do odpłatnego składowania produktów handlowych

– magazyn użytkowany przez firmę zajmujący się dystrybucją dóbr

– magazyn płodów rolnych, pasz z którego korzystają producenci rolni

– chłodnie, mroźnie i inne magazyny specjalnego składowania

 

W przypadku projektowania i konstruowania hali magazynowej z płyt warstwowych, najistotniejszą sprawą jest funkcjonalność, a więc:

– dobór odpowiedniej konstrukcji hali dopasowanej do potrzeb użytkownika, parametrów wymiarowych hali, logistyki wewnętrznej i zewnętrznej

– odpowiednie usytuowanie hali na działce, rozplanowanie jej powierzchni oraz miejsc które będą wykorzystywane pod kątem użytkowym

– dobór odpowiedniego pokrycia dachu i ścian zewnętrznych, a także dobór przegród wewnętrznych – chłodnie, mroźnie, cleaning roomy, składowanie materiałów sypkich, wymagane normy hałasu, magazynowanie substancji niebezpiecznych itp.

Funkcjonalne hale magazynowe to takie, które pozwolą na ergonomiczne składowanie materiałów czy produktów i do których będzie łatwy i swobodny dostęp, a w przypadku zmian dotyczących wymaganych przestrzeni wewnątrz hali, wykonywane zmiany nie będą pociągały za sobą istotnych kosztów oraz zaawansowanych prac budowlanych.

Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej dla danego typu obiektu zawarte są w  rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych dla budynków i ich usytuowania, zebrane w formie tabeli. W związku z coraz surowszymi normami energooszczędności, warunki te co kilka lat ulegają zaostrzeniu. Obecnie dla obiektów, gdzie projektowana temperatura składowania musi być większa równa 16 stopni Celsjusza, wymagane jest zastosowanie na dach płyt warstwowych o parametrze U=0,15W/m2K oraz płyty warstwowej ściennej o U = 0,20 W/(m2*K). Wymagania te spełniają odpowiednio płyta dachowa IzoRoof PIR-F 140 oraz IzoWall PIR 110.

 

W przypadku materiałów sypkich, lub mających na bieżąco bezpośredni kontakt z płytą, w halach magazynowych stosuje się płyty warstwowe z blachy o większych grubościach, zapewniających większą sztywność i wytrzymałość na nacisk. Standardowa blacha od wewnątrz o grubości 0,4 mm zastępowana jest blachą 0,5-07mm, a w niektórych przypadkach grubszą.

W przypadku przechowywania materiałów żywnościowych, czy też takich które wymagają wysokich standardów higieny przechowywania, stosuje się płyty warstwowe ze specjalną powłoką Foodsafe, zabezpieczającą przed namnażaniem się bakterii oraz posiadającą klasę korozyjności C5, a więc pozwalającą na stosowanie w agresywnych środowiskach, którą można zmywać agresywnymi środkami czyszczącymi i wodą pod ciśnieniem.

Nie można zapominać o klasach odporności na ogień, bardzo istotnych w momencie, gdy hala służy do przechowywania materiałów niebezpiecznych. Należy również stosować odpowiednie normy dotyczące odporności ogniowej w zależności od Klasy odporności pożarowej budynku, które przedstawia tabela poniżej, którą znajdziemy również we wspomnianym wcześniej rozporządzeniu.

 

 

 

Izopanel sp. z o.o. 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Izopanel Sp. z o.o. UE