Płyta warstwowa do ocieplenia ścian i dachów

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, dach nad pomieszczeniami ogrzewanymi powinien mieć współczynnik przenikania ciepła U nie większy niż 0,15W/m2K.

W branży płyt warstwowych pomiędzy okładzinami stalowymi stosuje się rdzenie ze styropianu EPS, wełny mineralnej MWF, poliuretanu PUR oraz poliizocyjanuratu PIR. Blachy warstwowe, bo tak czasami potocznie nazywa się płyty, na bazie tych rdzeni stosowane są zarówno do budowania dachów i elewacji, jak i docieplania istniejących ścian i poddaszy. Każdy z wyżej wymienionych rdzeni ‘ocieplanej blachy’ charakteryzuje się innymi parametrami przenikalności cieplnej, dzięki czemu można optymalnie dobrać materiał do rodzaju aplikacji:

  1. ‘Blacha warstwowa’ ocieplana styropianem EPS

Styropian ma niską lambdę wynoszącą 0,040 W/m*K, co oznacza że płyta warstwowa na bazie EPS o grubości 100mm posiada U=0,38 W/ m2*K. Taki współczynnik przenikalności cieplnej posiadają płyty warstwowe z rdzeniem PIR o grubości 60mm. Z kolei  PIR o grubości 100mm to U=0,22 W/ m2*K, a więc wartość jak dla płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym EPS o grubości 175 mm.

Taką płytę stosuje się najczęściej do ocieplania małych pawilonów i kontenerów biurowych, budynków magazynowych, a także budowli gdzie nie ma wymagań dotyczących odporności na ogień. Biorąc pod uwagę to, że w budynkach stawianych w technologii tradycyjnej styropianu EPS używa się do ocieplana ścian, również tego typu aplikacja (płyta warstwowa, gdzie od strony zewnętrznej stosuje się blachę, następnie rdzeń EPS, i od wewnętrznej folię) jest stosunkowo popularna.

Zaletą ‘blachy warstwowej’ ocieplanej styropianem EPS jest cena. Przy grubościach poniżej 100mm może ona wciąż konkurować kosztowo z płytami na bazie poliuretanu.

  1. ‘Blacha warstwowa’ ocieplana wełną mineralną MWF

Wełna mineralna ma podobne parametry przenikalności cieplnej do styropianu. Jej zaletą jest natomiast wysoka odporność na ogień. Stąd tez częste zastosowanie jako ocieplenie dachów. Ze względu na wymagania przeciwpożarowe w niektórych budynkach przesyłowych i magazynowych ( magazynowanie produktów łatwopalnych, stosowanie do produkcji tych surowców, praca na hali wielu osób, które muszą mieć wystarczającą ilość czasu na opuszczenie budynku podczas pożaru) coraz częściej do ocieplenia nie tylko dachu (tzw kanapka lub płyta warstwowa dachowa) ale i ściany (podobnie – również kanapka lub płyta warstwowa ścienna) stosuje się płyty z rdzeniem MWF.

Taka przegroda jest w stanie stworzyć zaporę ogniową o klasie nawet EI 120, co daje pracownikom nawet 120 minut po wystąpieniu pożaru na opuszczenie hali.

  1. ‘Blacha warstwowa’ ocieplana rdzeniem z PUR

Poliuretan stosowany do produkcji płyty warstwowej posiada podobne właściwości ogniowe jak styropian (klasyfikacja NRO – nie rozprzestrzenianie ognia) ale jednocześnie dużo lepsze parametry termoizolacyjne, porównywalne do stojącego wyżej w hierarchii poliizocyjanuratu, nazywanego też poliuretanem II generacji. Ze względu na koszty zbliżone do PIR, a także gorsze parametry ochrony pożarowej podobnie jak styropian coraz rzadziej jest stosowany na inwestycjach. Wciąż jednak stosunkowo często stosuje się go do ocieplania dachów czy stropów metoda natryskową.

  1. ‘Blacha warstwowa’ ocieplana rdzeniem z PIR

Płyta z rdzeniem PIR zapewnia dachom i elewacjom wysokie parametry cieplne, a także stosunkowo wysokie właściwości ogniowe. Płyty dachowe o odpowiedniej konstrukcji pozwalają na uzyskanie klasy odporności na ogień REI30, dającej ok 30 minut na opuszczenie budynku podczas pożaru. Dodatkowo płyty chłodnicze, dzięki odpowiedniej konstrukcji, potrafią zapewnić współczynnik przenikania ciepła nawet na poziomie 0,10 W/ m2*K, a więc znacznie lepszy niż wysokie wymagania termoizolacyjne, które mają wejść w życie  w 2021 roku.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych doświadczeń i przygotowania doboru oraz kosztorysu płyt warstwowych pod realizowaną przez Państwa inwestycję. Nasi handlowcy i doradcy techniczni są do Państwa dyspozycji.

Izopanel sp. z o.o. 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Izopanel Sp. z o.o. UE