Warstwowe płyty dachowe

Dachowe płyty warstwowe Izopanel serii IzoRoof przeznaczone są do zastosowania jako elementy przekrycia dachowego obiektów budowlanych. Mocowanie do konstrukcji wsporczej odbywa się za pomocą wkrętów samowiercących na przelot. Ilość wkrętów oraz ich rozmieszczenie należy przyjmować na podstawie „Katalogu technicznego Izopanel”.

Warstwowe płyty dachowe składają się z zewnętrznych okładzin z blachy stalowej powlekanej powłokami antykorozyjnymi i usytuowanego pomiędzy nimi rdzenia izolacyjnego.

Płyty warstwowe stosowane są  w obiektach użyteczności publicznej biurowcach, w supermarketach, halach sportowo-widowiskowych, pływalniach, obiektach gospodarczych i chłodniach, mroźniach, suszarniach, przechowalniach, przetwórniach spożywczych, warsztatach, myjniach, salonach samochodowych, stacjach obsługi, halach i hangarach (przemysłowych, magazynowych, produkcyjnych), obiektach tzw. budownictwa kontenerowego pawilonach, kioskach gastronomicznych, obiektach handlowo-usługowych, stacjach paliw, przejściach granicznych, dworcach.

Wybierając na pokrycie dachu płytę warstwową oraz wykorzystując ją do montażu, należy kierować się jej właściwościami użytkowymi. Analizuje się głównie następujące cechy: nośność, odporność na obciążenie skupione, wytrzymałość zamocowania, odporność na uderzenia, reakcję na ogień, ochronę przed hałasem, efektywność energetyczną, trwałość, szczelność na wody opadowe, odporność korozyjną.

Dobrze zaprojektowane i wykonane dachy z płyt warstwowych mogą przynieść realne oszczędności. Wynika to z wyeliminowania przy ich budowie wielu procesów technologicznych, z których każdy w jakimś stopniu obarczony jest ryzykiem popełnienia błędów wykonawczych.

Koszty wybudowania obiektów z zastosowaniem płyt warstwowych (wartość materiałów i robocizny) są znacznie niższe od realizowanych w systemach tradycyjnego budownictwa. Proces budowy z płyt warstwowych jest łatwiejszy, a renowacja budynków do użytkowania zdecydowanie przyspieszona. Płyta jest przy tym wyrobem uniwersalnym – z powodzeniem można ją łączyć z wyrobami stosowanymi w klasycznych technologiach budowlanych, np. ceramiką, drewnem, betonem, szkłem.

Oszczędności wynikają też z redukcji kosztów ponoszonych na remonty i bieżące konserwacje obiektów, co wynika ze spełnienia wymagań podstawowych, tj.: zachowania bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, zdrowotnych, efektywności energetycznej, wymagań ochrony środowiska, ochrony przed hałasami i drganiami, a także zachowania warunków użytkowych adekwatnych do potrzeb i trwałości budowli. Obiekty z płyt warstwowych można stawiać na słabszych podłożach gruntowych niż budowle wykorzystujące systemy murowe. Oznacza to uzyskanie wymiernych oszczędności dzięki redukcji kosztów.

Eksploatacja obiektów wykonanych z płyt warstwowych jest tańsza, co wynika z niższego zapotrzebowania na energię do ogrzewania ich wnętrz, a także łatwiejszej konserwacji elewacji i pokryć dachów

Izopanel sp. z o.o. 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Izopanel Sp. z o.o. UE