1. Implementering av en ny produksjonsteknologi for komposittkjerner i sandwichpaneler. last ned

Nye produkter – Informasjon

2. Utvikling av Izopanel Sp. z o.o. sin virksomhet innen design. last ned

Nye produkter – informasjon

Teknisk datablad – IzoRoof FALA

Teknisk datablad – IzoGold FALA

Izopanel sp. O.o. 2018. Alle rettigheter reservert.
Izopanel Sp. z o.o. UE