Sandwichpanel – lasting og lossing

Pakker med Izopanel sandwichpaneler kan losses ved hjelp av en kran eller gaffeltruck.
Sandwichpaneler skal legges på et tørt og jevnt underlag, på støtter, ikke mindre enn 20 cm over underlaget. Maksimal tillatt lagringshøyde er 2 pakker.
Sandwichpaneler bør legges med en liten helling som forhindrer opphopning av regnvann mellom panelene.
Flere detaljer er avbildet i filmen.
Detaljert beskrivelse i Veiledning for lossing og lagring av paneler.

Sandwich takpanel – montering.

En presentasjon av montering av IzoRoof takpaneler
Husk!
IzoRoof sandwichpaneler skal kun installeres gjennom den øvre randen, ved hjelp av festeprofiler anbefalt av Izopanel. Panelene må ikke festes mellom de øvre randene (i dreneringsplanet) på grunn av risikoen for lekkasje.
Detaljert informasjon i  Monteringsanvisning for paneler.

Sandwich veggpanel – montering.

En presentasjon av montering av IzoWall veggpaneler.
Husk!
Veggpaneler med polyuretankjerne med skjult lås skal monteres til konstruksjonen ved hjelp av selvgjengende skruer og L02 festeelementer.
Detaljer om montering presenteres i filmen og i Monteringsanvisning for paneler.

Izopanel sp. O.o. 2018. Alle rettigheter reservert.
Izopanel Sp. z o.o. UE