Detaljer for tilkoblingen

IzoGold PIR/PIR+

 • Estetisk fasade
  – Estetisk fasade takket være spesielt profilert lås på utsiden som skjuler hodene til skruer som fester panelene.
 • Sikkerhet og motstand
  – Kjerne laget av stivt, freonfritt, selvslukkende PIR/PIR+ skum med meget god varmeledningskoeffisient (λ = 0,022 W/m*K).
  – En kontinuerlig polyuretanpakning som sikrer riktig varmeisolasjon og tetthet ved kontaktflater.
  – Store bøyningsradier for god holdbarhet av beskyttende belegg på kledningen
  – Kledning er dekket med rustbeskyttende belegg av sink eller aluzink
 • Tetthet av skjøter
  – Et bånd som forebygger diffusjon og vanninfiltrering.

Sandwichpaneler som et moderne produkt med forskjellige kjerner og tykkelser, i kombinasjon med et spesielt beskyttende polyesterbelegg, FarmCoat, er spesielt designet for anvendelse på tak og vegger i fjøs, hønsehus o.l. samt andre landbruksbygninger (f.eks. låver, lagerhus, vekstrom).
Spesiellbelegget FarmCoat gir motstandsdyktighet mot ammoniakk, urin og kunstgjødsel og kan fordoble bygningens levetid og således redusere driftskostnadene.

Industri er en av de viktigste grenene i verdensøkonomien. Med våre produkter gir vi deg energibesparende bygninger, høy kvalitet og holdbare, pålitelige byggematerialer. Kjernene i våre sandwichpaneler oppfyller kravene i polsk og europeisk lovgivning om brannsikkerhet og tillater forsikring av anlegg i henhold til høyeste standard. Spesialbelegg gjør det mulig å installere våre sandwichpaneler i alle klimatiske forhold, med alle krav til korrosivitetsklasser oppfylt. Låsens konstruksjon og form sikrer enkel og rask montering, noe som gir tidsbesparelser og muligheten for dynamisk bygging.

Sandwichpaneler kan som en moderne løsning for kjølebygg brukes på både ytter- og innervegger og himlinger. Sandwichpaneler for kjølebygg kan brukes ved temperaturer opptil – 40oC.
Vår labyrintlås sikrer god varmeisolasjon og eliminerer kuldebroer. Det store utvalget av tykkelser på paneler til kjølebygg garanterer oppfyllelse av krav til isolasjon og gir reelle besparelser som følge av mangel på varmetap. Sandwichpaneler er egnet for bruk i industrien og i landbruket, noe som bekreftes av mange sertifikater og godkjenninger.

Profilering

Profilering Med flere forskjellige profiler på Izopanel sandwichpaneler og et bredt utvalg av typer og farger på malingsbelegg, kan våre produkter gi ethvert bygg en unik karakter.

OBS! For BP-type profilering (uten profilering) kan det oppstå en liten bølging av overflaten. Tillatt avvik fra flathet er fastsatt i PN-EN 14509:2013-standarden.

Linjer
Mikroprofilering
Ingen profilering

Fargevalg

Gruppe I – veldig lyse farger

Gruppe II – lyse farger

 

Gruppe III – mørke farger

 

Fargene som presenteres ovenfor er kun veiledende. Izopanel tar forbehold for fargeforskjeller mellom presentert og faktisk farge. Breddene for maksimale lengder for de ulike fargegruppene er beskrevet i Izopanels Tekniske katalog. Spør Kundeservice om tilgjengelighet av farger.

Tabell over egenskaper

Mekaniske egenskaper
tykkelse 60 80 100 120
modulbredde [mm] 1080 eller 1000*
total bredde [mm] modulbredde +18 mm
lengde [mm] 2000 – 16000**
vekt 0,5/0,4 [kg/m2] 10,0 10,8 11,6 12,4
vekt 0,5/0,5 [kg/m2] 10,9 11,7 12,5 13,3
Isolasjonsevne
U PIR-N/PIR-F [W/m2K] 0,42 0,29 0,22 0,19
Ild
motstand PIR-F EI 15
motstand PIR-N EI 15
brannegenskaper PIR-N/PIR-F B-s2, d0
brannspredning Ingen brannspredning
Lydegenskaper
lydisolering:
Rw [dB] 26
RA1 [dB] 23
RA2 [dB] 21
lydabsorpsjon αw 0,15
Tetthet
Luftpermeabilitet : trykk n = 0,7578, C = 0,0335
Luftpermeabilitet : suging n = 0,7778, C = 0,0115
Motstand mot slagregn Klasa A – total tetthet ved 1200 Pa

* maksimal lengde avhenger av fargen på panelet
** maksimal lengde avhenger av fargene på brettet

Izopanel sp. O.o. 2018. Alle rettigheter reservert.
Izopanel Sp. z o.o. UE