Cross-section

Detaljer for tilkoblingen

IzoWall PIR/PIR+

 • Tetthet av skjøter
  – En bred, kontinuerlig polyuretanpakning, eller to striper av kontinuerlig, myk polyetylenpakning
  – Et bånd som forebygger diffusjon og vanninfiltrering
  – Dobbel not og fjær lås, som forenkler montering og øker branntetthet.
 • Rask montering
  – Izopanel sandwichpaneler er komplette prefabrikater, som vanligvis brukes som eneste ytterlaget av bygningen, noe som betydelig forkorter montering og reduserer kostnadene.
  – Profilerte låser forenkler tilpassing av paneler under montering og sikrer nøyaktig sammensetting av skjøten.
 • Energisparing
  – Kjerne laget av stivt, freonfritt, selvslukkende PIR/PIR+ skum med beste varmeledningskoeffisient (λ = 0,022 W/m*K) – mye lavere enn for andre isolasjonsmaterialer
 • Estetisk utførelse
  – En bred fargepalett og forskjellige profiler av belegg

Sandwichpaneler som et moderne produkt med forskjellige kjerner og tykkelser, i kombinasjon med et spesielt beskyttende polyesterbelegg, FarmCoat, er spesielt designet for anvendelse på tak og vegger i fjøs, hønsehus o.l. samt andre landbruksbygninger (f.eks. låver, lagerhus, vekstrom).
Spesiellbelegget FarmCoat gir motstandsdyktighet mot ammoniakk, urin og kunstgjødsel og kan fordoble bygningens levetid og således redusere driftskostnadene.

Industri er en av de viktigste grenene i verdensøkonomien. Med våre produkter gir vi deg energibesparende bygninger, høy kvalitet og holdbare, pålitelige byggematerialer. Kjernene i våre sandwichpaneler oppfyller kravene i polsk og europeisk lovgivning om brannsikkerhet og tillater forsikring av anlegg i henhold til høyeste standard. Spesialbelegg gjør det mulig å installere våre sandwichpaneler i alle klimatiske forhold, med alle krav til korrosivitetsklasser oppfylt. Låsens konstruksjon og form sikrer enkel og rask montering, noe som gir tidsbesparelser og muligheten for dynamisk bygging.

Sandwichpaneler kan som en moderne løsning for kjølebygg brukes på både ytter- og innervegger og himlinger. Sandwichpaneler for kjølebygg kan brukes ved temperaturer opptil – 40oC.
Vår labyrintlås sikrer god varmeisolasjon og eliminerer kuldebroer. Det store utvalget av tykkelser på paneler til kjølebygg garanterer oppfyllelse av krav til isolasjon og gir reelle besparelser som følge av mangel på varmetap. Sandwichpaneler er egnet for bruk i industrien og i landbruket, noe som bekreftes av mange sertifikater og godkjenninger.

 

Profilering

Profilering Med flere forskjellige profiler på Izopanel sandwichpaneler og et bredt utvalg av typer og farger på malingsbelegg, kan våre produkter gi ethvert bygg en unik karakter.

OBS! For BP-type profilering (uten profilering) kan det oppstå en liten bølging av overflaten. Tillatt avvik fra flathet er fastsatt i PN-EN 14509:2013-standarden.

Linjer
Mikroprofilering
Ingen profilering

Fargevalg

Gruppe I – veldig lyse farger

Gruppe II – lyse farger

 

Gruppe III – mørke farger

 

Fargene som presenteres ovenfor er kun veiledende. Izopanel tar forbehold for fargeforskjeller mellom presentert og faktisk farge. Breddene for maksimale lengder for de ulike fargegruppene er beskrevet i Izopanels Tekniske katalog. Spør Kundeservice om tilgjengelighet av farger.

Tabell over egenskaper

 

Mekaniske egenskaper
tykkelse 40 60 80 100 120 140 160 180 200
modulbredde [mm] 1150 eller 1080* eller 1000*
total bredde [mm] modulbredde +18 mm
lengde [mm] 2000 – 16000**
vekt 0,5/0,4 [kg/m2] 9,0 9,8 10,6 11,4 12,2 13,0 13,8 14,6 15,4
vekt 0,5/0,5 [kg/m2] 9,8 10,6 11,4 12,2 13,0 13,8 14,6 15,4 16,2
Isolasjonsevne
U PIR-N/PIR-F [W/m2K] 0,57 0,37 0,27 0,22 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11
Ild
motstand PIR-F EI 15*** EI 15 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30
motstand PIR-N EI 15 Ei 15 EI 15 Ei 15 EI 15 EI 15 EI 15
brannegenskaper PIR-F B-s2, d0 B-s1, d0
brannegenskaper PIR-N B-s2, d0
brannspredning Ingen brannspredning
Lydegenskaper
lydisolering:
Rw [dB] 25
RA1 [dB] 23
RA2 [dB] 20
lydabsorpsjon αw 0,15
Tetthet
Luftpermeabilitet : trykk n = 0,8388, C = 0,0116
Luftpermeabilitet : suging n = 1,1072, C = 0,0074
Motstand mot slagregn Klasa A – total tetthet ved 1200 Pa

* maksimal lengde avhenger av fargen på panelet
** maksimal lengde avhenger av fargene på brettet
***classification valid with the use of a fireproof seal

Izopanel sp. O.o. 2018. Alle rettigheter reservert.
Izopanel Sp. z o.o. UE