Przekrój płyty

Detal połączenia

IzoRoof PIR-N/PIR-F

 • Szczelność połączenia
  – Łączenie płyt na zakład w poziomie górnych okładzin w połączeniu z ukrytą w zamku komorą kapilarną chroni przed kapilarnym podciąganiem wody
  – Taśma zabezpieczająca przed dyfuzją i infiltracją pary wodnej
  – Ciągła uszczelka poliuretanowa na powierzchni bocznej zapewnia szczelność i utrzymuje wysoką termoizolacyjność złącza
  – Zamek dolny na zakładkę
 • Energooszczędność i bezpieczeństwo
  – Rdzeń PIR-N/PIR-F – ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej o współczynniku przewodnictwa ciepła PIR-N: λ = 0,022 W/m*K, PIR-F: λ = 0,021 W/m*K o podwyższonych parametrach ogniowych.
  – Wykończenie górnej okładziny uwzględniająca profilowanie trapezowe co znacząco wpływu na nośność płyty
  Ognioodporność płyt EI30
 • Estetyka wykonania
  – Duże promienie profilowania okładzin zapewniające trwałość powłok ochronnych
  – Płyty warstwowe poliuretanowe dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej

Płyta warstwowa poliuretanowa jako nowoczesne rozwiązanie dla chłodnictwa, ma zastosowanie na ściany zewnętrzne, wewnętrzne a także jako sufity podwieszane. Powłoka FarmCoat została specjalnie zaprojektowana do zastosowania na dachach i ścianach budynków inwentarskich (np. chlewnie, kurniki, obory) oraz innych budynkach rolniczych (np. stodoły, magazyny, pieczarkarnie).

Specjalistyczna powłoka FarmCoat zapewniająca odporność na amoniak, urynę oraz nawozy sztuczne może dwukrotnie przedłużyć cykl życia budynku i tym samym obniżyć koszty jego eksploatacji.

Przemysł jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki światowej. Dzięki naszym produktom zapewniamy Państwu energooszczędne obudowy, gwarantujące wysoką jakość i pewny materiał budowlany na lata. Zastosowanie odpowiednich rdzeni w płytach warstwowych, odpowiada wymaganiom stawianym przez polskie i europejskie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa przeciw pożarowego obiektu oraz umożliwia ubezpieczenie obiektów wg najwyższych standardów. Specjalistyczne powłoki dają możliwość montażu naszych płyt warstwowych w każdych warunkach klimatycznych, ze spełnieniem wszystkich klas korozyjności. Budowa i kształt zamka, zapewniają łatwy i szybki montaż, co generuje oszczędność czasu i możliwość dynamicznego budowania.

Płyta warstwowa jako nowoczesne rozwiązanie dla chłodnictwa, ma zastosowanie na ściany zewnętrzne, wewnętrzne a także jako sufity podwieszane. Płyty warstwowe chłodnicze mogą być stosowane w temperaturze do – 40oC.

Stworzony przez nas kształt zamka labiryntowego, zapewnia doskonałą izolacyjność termiczną, likwidując negatywne działanie mostków  termicznych. Szeroka gama grubości płyt chłodniczych, gwarantuje spełnienie stawianych przegrodom termicznym wymagań i generuje realne oszczędności wynikające z braku strat ciepła. Płyta warstwowa nadaje się do zastosowania w przemyśle jak i w rolnictwie, potwierdzeniem na to są liczne certyfikaty i atesty.

Profilowania

Dzięki różnorodności profilowań okładzin płyt Izopanel oraz bogatemu dostępowi do powłok lakierniczych w szerokiej gamie kolorystycznej produkty naszej firmy nadają niepowtarzalny charakter każdemu obiektowi budowlanemu.
UWAGA! w profilowaniu typu BP (brak profilowania), możliwe jest wystąpienie lekkiego pofalowania powierzchni; wartość dopuszczalnego odchylenia od płaskości definiuje norma PN-EN 14509:2013.

Liniowe
Mikroprofilowanie
Brak profilowania

Kolorystyka

I grupa – kolory bardzo jasne

II grupa – kolory jasne

 

III grupa – kolory ciemne

 

Kolory prezentowane powyżej mają charakter poglądowy. Izopanel zastrzega sobie prawo wystąpienia różnic kolorystycznych między prezentowanym a rzeczywistym kolorem. Szerokości dotyczące maksymalnych długości dla podanych grup kolorystycznych opisuje Katalog Techniczny Izopanel. O dostępność kolorów pytaj Dział Obsługi Klienta.

Tabela właściwości

Właściwości mechaniczne
grubość 60 80 100 120 140 160
szerokość modularna [mm] 1080
szerokość całkowita [mm] 1154
długość [mm] 2000 – 16000*
masa 0,5/0,4 [kg/m2] 10,2 11 11,8 12,6 13,4 14,2
masa 0,5/0,5 [kg/m2] 11,1 11,9 12,7 13,5 14,3 15,1
Izolacyjność
U PIR-N/PIR-F [W/m2K] 0,35 0,27 0,21 0,18 0,16 0,14
Ogień
odporność PIR-F REI 30
odporność PIR-N REI 15
reakcja na ogień PIR-F B-s2, d0 B-s1, d0
reakcja na ogień PIR-N B-s2, d0
odp.na działanie ognia zew. PIR-N/PIR-F BROOF (t1)
Akustyka
współczynnik izolacyjności:
Rw [dB] 26
RA1 [dB] 24
RA2 [dB] 21
współczynnik pochłaniania αw 0,15
Szczelność
Przepuszczalność powietrza : parcie n = 0,6662, C = 0,0177
Przepuszczalność powietrza : ssanie n = 1,2430, C = 0,0044
Opór na zacinający deszcz Klasa A – całkowita szczelność przy 1200 Pa

* długość maksymalna uzależniona od koloru płyty

Izopanel sp. z o.o. 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Izopanel Sp. z o.o. UE