Przekrój płyty

Detal połączenia

IzoWall MWF

  • Najwyższe bezpieczeństwo przeciwpożarowe – dzięki rdzeniowi z wełny mineralnej, zakwalifikowanemu do grupy produktów niepalnych.
  • Podwyższony komfort akustyczny – poprzez zastosowanie rdzenia MWF o właściwościach wyciszających.
  • Łatwy montaż
    – Płyty termoizolacyjne produkcji Izopanel stanowią kompletny prefabrykat stanowiący najczęściej jedyną warstwę obudowy budynku co znacznie przyspiesza montaż i obniża jego koszty.
    – Odpowiednio wyprofilowane zamki ułatwiają spasowanie kolejno montowanych płyt oraz zapewniają dokładność połączenia.
  • Estetyka wykonania
    – Szeroka gama kolorystyczna i różne profilowania okładzin.

Płyta warstwowa jako nowoczesny produkt o różnych rdzeniach i grubościach w połączeniu ze  specjalistyczną poliestrową powłoką ochronną  FarmCoat została specjalnie zaprojektowana do zastosowania na dachach i ścianach budynków inwentarskich (np. chlewnie, kurniki, obory) oraz innych budynkach rolniczych (np. stodoły, magazyny, pieczarkarnie).

Specjalistyczna powłoka FarmCoat zapewniająca odporność na amoniak, urynę oraz nawozy sztuczne może dwukrotnie przedłużyć cykl życia budynku i tym samym obniżyć koszty jego eksploatacji.

Przemysł jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki światowej. Dzięki naszym produktom zapewniamy Państwu energooszczędne obudowy, gwarantujące wysoką jakość i pewny materiał budowlany na lata. Zastosowanie odpowiednich rdzeni w płytach warstwowych, odpowiada wymaganiom stawianym przez polskie i europejskie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa przeciw pożarowego obiektu oraz umożliwia ubezpieczenie obiektów wg najwyższych standardów. Specjalistyczne powłoki dają możliwość montażu naszych płyt warstwowych w każdych warunkach klimatycznych, ze spełnieniem wszystkich klas korozyjności. Budowa i kształt zamka, zapewniają łatwy i szybki montaż, co generuje oszczędność czasu i możliwość dynamicznego budowania.

Płyta warstwowa jako nowoczesne rozwiązanie dla chłodnictwa, ma zastosowanie na ściany zewnętrzne, wewnętrzne a także jako sufity podwieszane. Płyty warstwowe chłodnicze mogą być stosowane w temperaturze do – 40oC.

Stworzony przez nas kształt zamka labiryntowego, zapewnia doskonałą izolacyjność termiczną, likwidując negatywne działanie mostków  termicznych. Szeroka gama grubości płyt chłodniczych, gwarantuje spełnienie stawianych przegrodom termicznym wymagań i generuje realne oszczędności wynikające z braku strat ciepła. Płyta warstwowa nadaje się do zastosowania w przemyśle jak i w rolnictwie, potwierdzeniem na to są liczne certyfikaty i atesty.

Profilowania

Dzięki różnorodności profilowań okładzin płyt Izopanel oraz bogatemu dostępowi do powłok lakierniczych w szerokiej gamie kolorystycznej produkty naszej firmy nadają niepowtarzalny charakter każdemu obiektowi budowlanemu.
UWAGA! w profilowaniu typu BP (brak profilowania), możliwe jest wystąpienie lekkiego pofalowania powierzchni; wartość dopuszczalnego odchylenia od płaskości definiuje norma PN-EN 14509:2013.

Liniowe
Mikroprofilowanie
Brak profilowania

Kolorystyka

I grupa – kolory bardzo jasne

II grupa – kolory jasne

 

III grupa – kolory ciemne

 

Kolory prezentowane powyżej mają charakter poglądowy. Izopanel zastrzega sobie prawo wystąpienia różnic kolorystycznych między prezentowanym a rzeczywistym kolorem. Szerokości dotyczące maksymalnych długości dla podanych grup kolorystycznych opisuje Katalog Techniczny Izopanel. O dostępność kolorów pytaj Dział Obsługi Klienta.

Tabela właściwości

Właściwości mechaniczne
grubość 60 80 100 120 140 150 160 175 200
szerokość modularna [mm] 1150
szerokość całkowita [mm] szerokość modularna +18 mm
długość [mm] 2000 – 13000*
masa 0,5/0,5 [kg/m2] 15,4 17,6 19,8 22,0 24,2 25,3 26,4 28,0 30,8
masa 0,5/0,6 [kg/m2] 16,2 18,4 20,6 22,8 25,0 26,1 27,2 28,9 31,6
masa 0,6/0,6 [kg/m2] 17,1 19,3 21,5 23,7 25,9 27,0 28,1 29,8 32,5
Izolacyjność
U [W/m2K] 0,64 0,48 0,39 0,33 0,28 0,26 0,25 0,23 0,20
Ogień
odporność ogniowa EI 45 EI 60 EI 120
reakcja na ogień A2-s1, d0
rozprzestrzenianie ognia NRO
Akustyka
współczynnik izolacyjności:
Rw [dB] 31
RA1 [dB] 30
RA2 [dB] 28
współczynnik pochłaniania αw 0,15
Szczelność
Przepuszczalność powietrza : parcie n = 0,8388, C = 0,0116
Przepuszczalność powietrza : ssanie n = 1,1072, C = 0,0074
Opór na zacinający deszcz Klasa A – całkowita szczelność przy 1200 Pa

* długość maksymalna uzależniona od koloru płyty

Izopanel sp. z o.o. 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Izopanel Sp. z o.o. UE