Firma IZOPANEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Prace B+R nad opracowaniem płyty warstwowej WPW oraz technologii wytworzenia rdzenia”

Wartość projektu: 23 395 318,18 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 16 005 799,65 zł

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R nad opracowaniem nowego produktu – płyty warstwowej z 3-warstwowym rdzeniem z pianki PIR i okładzinami metalowymi (WPW) o podwyższonych właściwościach izolacyjnych, mechanicznych i obniżonej gęstości.

Więcej informacji o  projekcie

 

 

„IZOPANEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie autorskiej technologii produkcji płyt warstwowych lekko-ciężkich z rdzeniem z wełny mineralnej”

Wartość projektu: 12 415 500,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE:  5 294 558,66 zł

Projekt polega na wdrożeniu autorskiej, innowacyjnej technologii produkcji płyt warstwowych lekko-ciężkich z rdzeniem z wełny mineralnej. Innowacyjność wdrażanej technologii polega na autorskich zmianach konstrukcyjnych umożliwiających osiągnięcie podwyższonych parametrów  produkcji i produktu finalnego.

Więcej informacji o projekcie.

 

Izopanel sp. z o.o. 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Izopanel Sp. z o.o. UE