1992

Företaget föddes

Då etablerades ett familjeföretag som fick namnet Izopanel som hittills varit aktuellt. Under den första verksamhetsfasen tillverkades sandwichpaneler med hjälp av egentillverkade kompressionspressar. I detta skede tillhandahöll vi även monteringstjänster av egna paneler på de platser som angavs av kunderna.

2000

Automatiserad linje

Åtta år av oförtröttligt arbete och drift av egentillverkade kompressionspressar var en tillräckligt lång tid för att börja tänka på en automatiserad produktionslinje för sandwichpaneler som vi köpte 2000. Beprövad australisk teknik var garantin för dess kvalitet. En annan ändring var omvandlingen av familjeföretaget till ett bolag med begränsad ansvarighet med 100 % polskt aktiekapital.

2008

Ny maskinpark

Den överraskande snabba utvecklingen av företaget gjorde det möjligt att fatta beslut om att separera tillverkning från tjänster. Efterföljande utmaningar gjorde att vi avsiktligt valde bort byggnadstjänster och på detta sätt började det autonoma nyetablerade företaget Izohale Sp. z o.o. uppföra systemhallar. Och Izopanel fortsatte däremot att konsekvent investera i sin nya maskinpark för att utöka sitt sortiment och göra det mer attraktivt.

2010

Exportavdelning

Företagets utveckling resulterade i en utökning av exportavdelningen som etablerades för att strikt hantera försäljning till utlandet. Därmed började vi erövra europeiska marknader och samarbeta nära med de nordiska länderna samt Litauen, Lättland, Estland, Holland och Ryssland.

2012

Världsomfattande utsträckning

Våra sandwichpaneler började uppskattas av ett växande antal mottagare inte bara i Polen. Vi skickade våra produkter till andra länder, bl. a. till Tjeckien och Slovakien. Dessutom började paneler från Izopanel skickas till andra kontinenter (Afrika) – vi lastade paneler i containrar där de transporterades till hamnar för att nå sedan den utländska slutkunden. Försäljningen av alla våra paneler översteg en miljon kvm 2012.

2013

EPS-avdelning

Vi startade vår nya EPS-avdelning (tillverkning av paneler med en cellplastkärna). Vi införde ändringar i takprofilen i cellplastpanelen. Vi lyckades uppnå ömsesidig kompatibilitet mellan paneler med olika typer av kärnor.

2014

MWF-kärna

Tillverkning av sandwichpaneler med MWF-kärna (mineralull) startades. Dessutom började vi samarbeta med Constraco sp. z o.o. vid försäljning av kallformade profiler.

2015/2016

Ny hall PUR2

En ny produktionshall PUR2 byggdes och togs i drift. Den nya hallen bidrog till att öka tillverkningen och skapa nya tekniker inom sandwichpaneler.

2017

Företaget firade 25-årsjubileum

Ett kvartssekel av arbete med sandwihpaneler resulterade i att vi kunde skapa ett team av erfarna specialister som hjälpte till i alla projektsteg. Vi byggde en teknik som gjorde våra sandwichpaneler till en ekonomisk, hållbar lösning där man kunde få gynnsamma parametrar för värme-, ljud- och brandskydd.

Izopanel sp. z o.o. 2018. All rights reserved.
Izopanel Sp. z o.o. UE