The detail of the connection

IzoGold PIR/PIR+

 • Fasadens estetik
  – 
  En estetisk fasad tack vare specellt profilerade lås på utsidan som gör att skruvhuvud som fäster beklädnaden förblir osynliga efter monteringen.
 • Säkerhet och motstånd
  – Kärna av styvt, freonfritt, självslocknande PIR/PIR+ skum med mycket goda värmeisoleringsegenskaper (λ = 0,022 W/m*K).
   En oavbruten polyuretantätning som upprätthåller en bra värmeledning och täthet i skarven.
  – Stora bockningsradier som säkerställer hållbarheten hos skyddsbeläggningar på beklädnaderna
  – Beklädnader är täckta med ett korrosionsskyddande zink- eller aluzinkskikt
 • Täta skarvar
  – Tejp som skyddar mot vattendiffusion och -infiltration.

Sandwichpaneler som en modern produkt med olika kärnor och tjocklekar i kombination med den specialiserade skyddsbeläggningen FarmCoat av polyester har speciellt utformats för användning på tak och väggar av stallbyggnader (t.ex. svinstallar, fjäderfästallar, kostallar) och andra jordbruksbyggnader (t.ex. ladugårdar, lager, svampodlingsanläggningar).

Den specialiserade beläggningen FarmCoat som ger beständighet mot ammoniak, urin och konstgödsel kan fördubbla en byggnads livscykel och därmed minska dess driftskostnader.

Industrin är en av de viktigaste grenarna av världsekonomin. Tack vare våra produkter ger vi dig energisnåla husskal som garanterar hög kvalitet och pålitligt byggmaterial i många år. Användning av rätta kärnor i sandwichpaneler uppfyller kraven i polska och europeiska föreskrifter om byggnadens brandsäkerhet och möjliggör försäkring av byggnader enligt de högsta standarderna. Med specialiserade beläggningar kan våra sandwichpaneler monteras under alla klimatförhållanden där alla korrosivitetsklasser är uppfyllda. Låsets konstruktion och form säkerställer enkel och snabb montering, vilket ger tidsbesparingar och möjliggör dynamiskt byggande.

Sandwichpaneler som en modern kylningslösning används till ytter- och innerväggar samt undertak. Sandwichpaneler för kyl/frysrum kan användas vid temperaturer ner till – 40oC.
Formen på labyrintlåset som vi har skapat säkerställer utmärkt värmeisolering genom att eliminera den negativa effekten av köldbryggor. Sandwichpaneler för kyl/frysrum med ett brett utbud av tjocklekar garanterar att de värmekrav som ställs på klimatskalet kan uppfyllas och ger reella besparingar till följd av avsaknad av värmeförluster. Sandwichpaneler är lämpliga för både industrin och jordbruket, vilket bekräftas av många certifikat och godkännanden.

Profileringar

Tack vare olika profileringar på beläggningar på sandwichpaneler från Izopanel och en omfattande tillgång till färgbeläggningar i ett brett färgutbud ger våra produkter byggnaden en unik karaktär.
OBS! Vid profilering typ BP (ingen profilering) kan ytan vara lte vågig; värdet av det största tillåtna avvikelsen från planhet definieras i PN-EN 14509:2013.

Linjärad
Mikro-profilering
Ingen profilering

Färger

Grupp 1 – mycket ljusa färger

Grupp 2 – ljusa färger

 

Grupp 3 – mörka färger

 

Färger som presenteras ovan visas endast i illustrerande syfte. Izopanel förbehåller sig rätten till färgskillnader mellan de presenterade och de faktiska färgerna. Bredder som gäller för maxlängder för de angivna färggrupperna beskrivs i Teknisk katalog från Izopanel. Fråga kundtjänsten om färgernas tillgänglighet.

Egenskapstabell

Mekaniska egenskaper
tjocklek 60 80 100 120
modulbredd [mm] 1080 eller 1000*
totalbredd [mm] modulbredd +18 mm
längd [mm] 2000 – 16000**
vikt 0,5/0,4 [kg/m2] 10,0 10,8 11,6 12,4
vikt 0,5/0,5 [kg/m2] 10,9 11,7 12,5 13,3
Isoleringsförmåga
U PIR-N/PIR-F [W/m2K] 0,42 0,29 0,22 0,19
Brand
motstånd PIR-F EI 15
motstånd PIR-N EI 15
reaktion via brandpåverkan PIR-N/PIR-F B-s2, d0
brandspridning NRO
Akustik
isoleringsvärde:
Rw [dB] 26
RA1 [dB] 23
RA2 [dB] 21
absorptionsvärde αw 0,15
Täthet
Luftgenomsläpplighet : tryck n = 0,7578, C = 0,0335
Luftgenomsläpplighet : sug n = 0,7778, C = 0,0115
Regnmotstånd Klass A – fullständig täthet vid 1200 Pa

* modular width available for individual orders
** maxlängd beror på panelens färg

Izopanel sp. z o.o. 2018. All rights reserved.
Izopanel Sp. z o.o. UE