Cross-section

The detail of the connection

IzoWall EPS

  • Energieffektivitet tack vare kärna av självslocknande polystyren
  • Enkel montering tack vare profierade kanter
  • Täthet tack vare dubbellås
  • Hållbarhet hos skyddsbeläggningar på beklädnaderna tack vare stora bockningsradier
  • Ytans estetik – ett brett färgutbud och olika profileringar
  • Paneler kan tillverkas med ensidig beklädnad.

Sandwichpaneler som en modern produkt med olika kärnor och tjocklekar i kombination med den specialiserade skyddsbeläggningen FarmCoat av polyester har speciellt utformats för användning på tak och väggar av stallbyggnader (t.ex. svinstallar, fjäderfästallar, kostallar) och andra jordbruksbyggnader (t.ex. ladugårdar, lager, svampodlingsanläggningar).

Den specialiserade beläggningen FarmCoat som ger beständighet mot ammoniak, urin och konstgödsel kan fördubbla en byggnads livscykel och därmed minska dess driftskostnader.

Industrin är en av de viktigaste grenarna av världsekonomin. Tack vare våra produkter ger vi dig energisnåla husskal som garanterar hög kvalitet och pålitligt byggmaterial i många år. Användning av rätta kärnor i sandwichpaneler uppfyller kraven i polska och europeiska föreskrifter om byggnadens brandsäkerhet och möjliggör försäkring av byggnader enligt de högsta standarderna. Med specialiserade beläggningar kan våra sandwichpaneler monteras under alla klimatförhållanden där alla korrosivitetsklasser är uppfyllda. Låsets konstruktion och form säkerställer enkel och snabb montering, vilket ger tidsbesparingar och möjliggör dynamiskt byggande.

Sandwichpaneler som en modern kylningslösning används till ytter- och innerväggar samt undertak. Sandwichpaneler för kyl/frysrum kan användas vid temperaturer ner till – 40oC.
Formen på labyrintlåset som vi har skapat säkerställer utmärkt värmeisolering genom att eliminera den negativa effekten av köldbryggor. Sandwichpaneler för kyl/frysrum med ett brett utbud av tjocklekar garanterar att de värmekrav som ställs på klimatskalet kan uppfyllas och ger reella besparingar till följd av avsaknad av värmeförluster. Sandwichpaneler är lämpliga för både industrin och jordbruket, vilket bekräftas av många certifikat och godkännanden.

Profileringar

Tack vare olika profileringar på beläggningar på sandwichpaneler från Izopanel och en omfattande tillgång till färgbeläggningar i ett brett färgutbud ger våra produkter byggnaden en unik karaktär.
OBS! Vid profilering typ BP (ingen profilering) kan ytan vara lte vågig; värdet av det största tillåtna avvikelsen från planhet definieras i PN-EN 14509:2013.

Linjärad
Mikro-profilering
Ingen profilering

Färger

Grupp 1 – mycket ljusa färger

Grupp 2 – ljusa färger

 

Grupp 3 – mörka färger

 

Färger som presenteras ovan visas endast i illustrerande syfte. Izopanel förbehåller sig rätten till färgskillnader mellan de presenterade och de faktiska färgerna. Bredder som gäller för maxlängder för de angivna färggrupperna beskrivs i Teknisk katalog från Izopanel. Fråga kundtjänsten om färgernas tillgänglighet.

Egenskapstabell

Mekaniska egenskaper
tjocklek 50 60 75 80 100 120 125 140 150 160 175 180 200 250*
modulbredd [mm] 1150
totalbredd [mm] modulbredd+18mm
längd [mm] 2000-13000*
vikt 0,4/0,5 [kg/m²] 8,4 8,6 8,8 8,9 9,2 9,5 9,6 9,8 9,9 10,1 10,3 10,4 10,7 11,4
vikt 0,5/0,5 [kg/m²] 9,3 9,4 9,7 9,7 10,0 10,3 10,4 10,6 10,8 10,9 11,2 11,3 11,5 12,3
Isoleringsförmåga
U [W/m²K] 0,74 0,62 0,51 0,46 0,38 0,31 0,31 0,27 0,26  0,24 0,22 0,21 0,20 0,16
Brand
motstånd
reaktion via brandpåverkan
brandspridning NRO
Akustik
isoleringsvärde:
RW [dB] NDP
RA1 [dB] NDP
RA2[dB] NDP
absorptionsvärde αw
Täthet
Luftgenomsläpplighet ≤ 1,5m3/h*m2 by the difference 50 Pa
Regnmotstånd Klass A – fullständig täthet vid 1200 Pa

* AT-15-5340 / 2014 applies to sandwich panels with plate thickness: 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 250 [mm]
** maxlängd beror på panelens färg

Izopanel sp. z o.o. 2018. All rights reserved.
Izopanel Sp. z o.o. UE