Cross-section

The detail of the connection

IzoRoof MWF

• Ühenduse tihendus
– Ülemiste plaatkatete tasandil plaatide astmeline ühendamine, lukustuses peidetud kapillaarkambriga ühenduses, kaitseb vee kapillaarse sissetungimise eest
– Tuletihendust mõjutav „punn-soon” tüüpi alumine lukustus
• Energiasäästlikkus ja turvalisus
– Tulekindluse parimaid näitajaid (EI 60) saavutada võimaldav süttimatust mineraalvillast sisu
– Plaadi kandvusele olulist mõju avaldav ülemise plaatkatte trapetsprofiiliga viimistlus.
– Heliisolatsiooni teguri kõrge väärtus Rw = 32 dB
• Teostuse esteetika
– Pinnakatte kaitsekihtide vastupidavuse tagav plaatkatte profiili suur painderaadius
– Lai värvivalik.

Kihiline plaat, kui erinevate sisudega ja erinevates paksustes ning eriotstarbelise polüestrist kaitsekihiga FarmCoat kaasaegne toode, projekteeriti spetsiaalselt põllumajandusloomade/lindude hoonete (nt sigalad, kanalad, laudad) ja muude põllumajandushoonete (nt heinaküünid, laod, šampinjonikasvatused) katustel ja seintel kasutamiseks.

Ammoniaagile, uriinile ja kunstväetistele vastupidavuse tagav eriotstarbeline kattekiht FarmCoat võib hoone elutsüklit kahekordselt pikendada ja sellega ühtlasi ka kasutuskulusid vähendada.

Tööstus on üks maailmamajanduse tähtsamatest valdkondadest. Tänu meie toodetele tagame Teile kõrge kvaliteedi ja aastateks kindla ehitusmaterjali garanteerivad energiasäästlikud hooned. Kihilistes plaatides asjakohaste sisude kasutamine on kooskõlas objekti tuleohutust puudutavate Poola ja Euroopa seaduseeskirjade poolt esitatud nõuetega ning võimaldab objektide kindlustamist kõrgeimatele standarditele vastavalt. Eriotstarbelised pinnakatted võimaldavad meie plaate paigaldada kõikides klimaatilistes tingimustes, täites kõikide korrodeeruvuse klasside nõudeid. Lukustuse ehitus ja kuju tagab hõlpsa ning kiire paigalduse, millega kaasneb aja kokkuhoid ja dünaamilise ehituse võimalus.

Kaasaegse lahendusena külmutusvaldkonnale leiab Kihiline plaat kasutust välisseintel, siseseintel aga ka ripplagedena. Külmhoonetele mõeldud kihilisi plaate võib kasutada temperatuuril kuni – 40oC.
Soojussildade negatiivse toime likvideerides tagab meie poolt loodud labürintlukustuse kuju ideaalse soojusisolatsiooni. Jahutavate plaatide paksuste suur valik tagab soojustakistustele esitatud nõuete täitmise ja genereerib soojuskadude puudumisest tuleneva reaalse kokkuhoiu. Kihiline plaat sobib kasutamiseks nii tööstuses kui põllumajanduses, mida tõendavad arvukad sertifikaadid ja tunnistused.

Profiilid

Tänu Izopanel plaatide pinnakatete profiilide mitmekesisusele ja rikkalikule juurdepääsule laias värvivalikus lakikihtidele, lisavad meie ettevõtte tooted igale ehitusobjektile kordumatu iseloomu.
TÄHELEPANU! BP (profileerimiseta) tüüpi pinnakatete puhul on võimalik kerge lainelisuse esinemine; lubatud pinnatasasuse hälbe määratleb standard PN-EN 14509:2013.

Rida
Mikroprofileerimine
Profileerimiseta

Värvitoonid

I rühm –väga heledad värvid

II rühm heledad värvid

 

III rühm tumedad värvid

 

Ülalesitletud värvid on näitliku iselkoomuga. Izopanel jätab endale esitletud ja tegelike värvide vaheliste värvistikuerinevuste esinemise õiguse. Antud värvistikurühmade maksimaalseid pikkusi puudutavaid laiusi kirjeldab Izopanel Tehniline kataloog. Värvide saadavuse kohta küsige Klienditeeninduse osakonnast.

Omaduste tabel

Mehaanilised omadused
paksus 60 80 100 120 140 150 160 175 200
modulaarne laius [mm] 1080
kogulaius [mm] 1154
pikkus [mm] 2000 – 13000*
mass 0,5/0,5 [kg/m2] 15,6 17,8 20,0 22,2 24,4 25,5 26,6 28,3 31,0
mass 0,5/0,6 [kg/m2] 16,5 18,7 20,9 23,1 25,3 26,4 27,5 29,2 31,9
mass 0,6/0,6 [kg/m2] 17,4 19,6 21,8 24,0 26,2 27,3 28,4 30,1 32,8
Isolatsioon
U [W/m2K] 0,63 0,48 0,39 0,33 0,28 0,26 0,25 0,23 0,20
Tuli
vastupidavus REI 60
tuletundlikkus A2-s1, d0
tulelevik BROOF (t1)
Akustika
isolatsioonitegur:
Rw [dB] 32
RA1 [dB] 31
RA2 [dB] 28
helisummutuse tegur αw 0,15
Tihendus
Õhuläbilaskvus : surve n = 0,6662, C = 0,0177
Õhuläbilaskvus : tõmme n = 1,2430, C = 0,0044
Vastupidavus vähesele vihmale Klass A – täielik tihendus puhul 1200 Pa
Izopanel sp. z o.o. 2018. All rights reserved.
Izopanel Sp. z o.o. UE