Izowall MWF L/C

Innowacyjność technologii przejawia się w nowych, korzystnych rozwiązaniach: wprowadzenia operacji jonizacji zwiększającej adhezję między rdzeniem a okładziną, zastosowanie 2 gęstości rdzenia (80 kg/m3 i 110 kg/m3), zwiększenie ilości lamel (11 szt.), zmniejszenie szerokości lamel (ok. 100 mm), zwiększenie skoku styków sąsiadujących lamel (do 200mm), zmiana kierunku cięcia (cięcie przebiega w płaszczyźnie poziomej, w kierunku równoległym do długości wsadu wełnianego).

Proces produkcji składa się z 3 modułów ściśle ze sobą powiązanych. Realizacja procesu produkcji w oparciu o 3 następujące po sobie moduły jest niezbędna do wyprodukowania innowacyjnych płyt warstwowych lekko – ciężkich z rdzeniem z wełny mineralnej.

 

 

Zalety cięcia według autorskiego rozwiązania:

  • Proces ciecia poziomego pozwala wykorzystać linię również do produkcji płyty złożonej częściowo z wełny, a częściowo ze styropianu w dowolnym układzie;
  • Obracanie pakietów wełny ma na celu wykorzystanie jednej z kilku właściwości wełny mineralnej – wytrzymałości na ściskanie, która jest kilkakrotnie wyższa w kierunku wzdłużnym do włókien;
  • Ciecie piłą taśmową całych pakietów wełny ma zapewnić lepszą płaskość przygotowanego wsadu rdzenia, co za tym idzie mniejsza ilość późniejszego naddatku rdzenia na zeszlifowanie, czyli mniej odpadu do utylizacji;
  • W efekcie końcowym płyta warstwowa będzie bardziej płaska i dzięki rozsunięciu lameli względem siebie pod kątem ok 30 stopni uzyska się płytę o większej wytrzymałości.

Profilowania

Dzięki różnorodności profilowań okładzin płyt Izopanel oraz bogatemu dostępowi do powłok lakierniczych w szerokiej gamie kolorystycznej produkty naszej firmy nadają niepowtarzalny charakter każdemu obiektowi budowlanemu.
UWAGA! w profilowaniu typu BP (brak profilowania), możliwe jest wystąpienie lekkiego pofalowania powierzchni; wartość dopuszczalnego odchylenia od płaskości definiuje norma PN-EN 14509:2013.

Liniowe
Mikroprofilowanie
Brak profilowania

Kolorystyka

I grupa – kolory bardzo jasne

II grupa – kolory jasne

 

III grupa – kolory ciemne

 

Kolory prezentowane powyżej mają charakter poglądowy. Izopanel zastrzega sobie prawo wystąpienia różnic kolorystycznych między prezentowanym a rzeczywistym kolorem. Szerokości dotyczące maksymalnych długości dla podanych grup kolorystycznych opisuje Katalog Techniczny Izopanel. O dostępność kolorów pytaj Dział Obsługi Klienta.

Tabela właściwości

Właściwości mechaniczne
grubość 60 80 100 120 140 150 160 175 200
szerokość modularna [mm] 1150
szerokość całkowita [mm] szerokość modularna +18 mm
długość [mm] 2000 – 13000*
masa 0,5/0,5 [kg/m2] 15,4 17,6 19,8 22,0 24,2 25,3 26,4 28,0 30,8
masa 0,5/0,6 [kg/m2] 16,2 18,4 20,6 22,8 25,0 26,1 27,2 28,9 31,6
masa 0,6/0,6 [kg/m2] 17,1 19,3 21,5 23,7 25,9 27,0 28,1 29,8 32,5
Izolacyjność
U [W/m2K] 0,64 0,48 0,39 0,33 0,28 0,26 0,25 0,23 0,20
Ogień
odporność ogniowa EI 45 EI 60 EI 120
reakcja na ogień A2-s1, d0
rozprzestrzenianie ognia NRO
Akustyka
współczynnik izolacyjności:
Rw [dB] 31
RA1 [dB] 30
RA2 [dB] 28
współczynnik pochłaniania αw 0,15
Szczelność
Przepuszczalność powietrza : parcie n = 0,8388, C = 0,0116
Przepuszczalność powietrza : ssanie n = 1,1072, C = 0,0074
Opór na zacinający deszcz Klasa A – całkowita szczelność przy 1200 Pa

* długość maksymalna uzależniona od koloru płyty

Izopanel sp. z o.o. 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Izopanel Sp. z o.o. UE