IzoRoof+ PIR/PIR+

 • Täta skarvar
  – Montering av paneler med överlapp på nivån av de övre beklädnaderna i kombination med en kapillärkammare som är dold i låset skyddar mot kapillär vatteninsugning
  – Tejp som skyddar mot diffusion och infiltration av vattenånga
  – En oavbruten polyuretantätning på sidoytan säkerställer täthet och upprätthåller en bra värmeledning i skarven
 • Energieffektivitet och säkerhet
  – Kärna av styvt, freonfritt, självslocknande PIR/PIR+ skum med den mest gynnsamma värmeledningsförmågan (λ = 0,022 W/m*K) – mycket lägre än hos andra värmeisoleringsmaterial (λ = 0,022 W/m*K) – mycket lägre än hos andra värmeisoleringsmaterial
  – Övre beklädnad med trapetsprofilering som har betydande inverkan på panelens bärförmåga.
 • Minskad monteringstid
  – Ytterligare sandwichpaneler kan läggas på takytan utan att behöva fasa av deras kanter tack vare ett enkelt nedre lås (av typen “hylla – kåpa”).
  – Paneler kan tillevrkas med en underskärning för att kunna sätta upp paneler med överlapp på långa sträckor.

Sandwichpaneler som en modern produkt med olika kärnor och tjocklekar i kombination med den specialiserade skyddsbeläggningen FarmCoat av polyester har speciellt utformats för användning på tak och väggar av stallbyggnader (t.ex. svinstallar, fjäderfästallar, kostallar) och andra jordbruksbyggnader (t.ex. ladugårdar, lager, svampodlingsanläggningar).

Den specialiserade beläggningen FarmCoat som ger beständighet mot ammoniak, urin och konstgödsel kan fördubbla en byggnads livscykel och därmed minska dess driftskostnader.

Industrin är en av de viktigaste grenarna av världsekonomin. Tack vare våra produkter ger vi dig energisnåla husskal som garanterar hög kvalitet och pålitligt byggmaterial i många år. Användning av rätta kärnor i sandwichpaneler uppfyller kraven i polska och europeiska föreskrifter om byggnadens brandsäkerhet och möjliggör försäkring av byggnader enligt de högsta standarderna. Med specialiserade beläggningar kan våra sandwichpaneler monteras under alla klimatförhållanden där alla korrosivitetsklasser är uppfyllda. Låsets konstruktion och form säkerställer enkel och snabb montering, vilket ger tidsbesparingar och möjliggör dynamiskt byggande.

Sandwichpaneler som en modern kylningslösning används till ytter- och innerväggar samt undertak. Sandwichpaneler för kyl/frysrum kan användas vid temperaturer ner till – 40oC.
Formen på labyrintlåset som vi har skapat säkerställer utmärkt värmeisolering genom att eliminera den negativa effekten av köldbryggor. Sandwichpaneler för kyl/frysrum med ett brett utbud av tjocklekar garanterar att de värmekrav som ställs på klimatskalet kan uppfyllas och ger reella besparingar till följd av avsaknad av värmeförluster. Sandwichpaneler är lämpliga för både industrin och jordbruket, vilket bekräftas av många certifikat och godkännanden.

Profileringar

Tack vare olika profileringar på beläggningar på sandwichpaneler från Izopanel och en omfattande tillgång till färgbeläggningar i ett brett färgutbud ger våra produkter byggnaden en unik karaktär.
OBS! Vid profilering typ BP (ingen profilering) kan ytan vara lte vågig; värdet av det största tillåtna avvikelsen från planhet definieras i PN-EN 14509:2013.

Linjärad
Mikro-profilering
Ingen profilering

Färger

Grupp 1 – mycket ljusa färger

Grupp 2 – ljusa färger

 

Grupp 3 – mörka färger

 

Färger som presenteras ovan visas endast i illustrerande syfte. Izopanel förbehåller sig rätten till färgskillnader mellan de presenterade och de faktiska färgerna. Bredder som gäller för maxlängder för de angivna färggrupperna beskrivs i Teknisk katalog från Izopanel. Fråga kundtjänsten om färgernas tillgänglighet.

Egenskapstabell

Mekaniska egenskaper
tjocklek 60 80 100 120 140 160
modulbredd [mm] 1080
totalbredd [mm] 1154
längd [mm] 2000 – 16000*
vikt 0,5/0,4 [kg/m2] 10,2 11 11,8 12,6 13,4 14,2
vikt 0,5/0,5 [kg/m2] 11,1 11,9 12,7 13,5 14,3 15,1
Isoleringsförmåga
U PIR-N/PIR-F [W/m2K] 0,35 0,27 0,21 0,18 0,16 0,14
Brand
motstånd PIR-F REI 20
motstånd PIR-N REI 15
reaktion via brandpåverkan PIR-N B-s2, d0
reaktion via brandpåverkan PIR-F B-s2, d0
odp.na działanie ognia zew. PIR-N/PIR-F BROOF (t1)
Akustik
isoleringsvärde:
Rw [dB] 26
RA1 [dB] 24
RA2 [dB] 21
absorptionsvärde αw 0,15
Täthet
Luftgenomsläpplighet : tryck n = 0,6443, C = 0,1098
Luftgenomsläpplighet : sug n = 0,4498, C = 0,2433
Regnmotstånd Klass A – fullständig täthet vid 1200 Pa

* maxlängd beror på panelens färg

Izopanel sp. z o.o. 2018. All rights reserved.
Izopanel Sp. z o.o. UE