Akustyka

Zgodnie z polską normą PN-EN 14509 badaniu poddawane są właściwości akustyczne płyt. Badanie polega na wyznaczeniu poziomu hałasu po dwóch stronach przegrody - po stronie źródła emitującego hałas i po drugiej stronie. Pomiaru dokonuje się w 16 pasmach od 100 Hz do 3150 co 1/3 oktawy. Na podstawie tak otrzymanych 16 wartości tworzony jest wykres izolacyjności w całym zakresie. Wykres ten dopasowywany jest do normowej krzywej odniesienia, uwzględniającej wrażliwość ludzkiego ucha w poszczególnych pasmach tak, aby te dwie krzywe były jak najbardziej do siebie dopasowane. Wartość będąca efektem tego porównania dla częstotliwości 500 Hz oznaczana jest jako:

Rw – współczynnik izolacyjności właściwej

Współczynnik ten jest miarą izolacyjności ogólnej, w całym zakresie słyszalnego widma.

Współczynnik ten nie informuje jednakże o tym, jaką izolacyjność ma przegroda w poszczególnych zakresach widma dźwiękowego. Aby określić izolacyjność w sposób bardziej szczegółowy, wyznacza się dodatkowe dwa wskaźniki, korygujące wskaźnik Rw do wartości właściwych dla obszaru wysokich częstotliwości oraz niskich:

C – widmowy wskaźnik adaptacyjny dla zakresu niskich częstotliwości

Ctr – widmowy wskaźnik adaptacyjny dla zakresu wysokich częstotliwości (traffic)

Na podstawie tych paraetrów określa się dodatkowe wskaźniki izolacyjności:


RA1 = Rw – C

Wskaźnik RA1 określa właściwości przegrody w zakresie dźwięków niskich, takich jak szybki ruch uliczny, szybki ruch kolejowy, przelatujące w pobliżu samoloty, odgłosy życia codziennego, ludzka mowa, dzieci.

RA2= Rw – Ctr

Wskaźnik RA1 określa właściwości przegrody w zakresie dźwięków wysokich, takich jak wolny ruch uliczny, muzyka dyskotekowa itp. Dodatkowym parametrem określającym akustyczne właściwości płyt jest pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku

αw = energia pochłonięta/energia odbita

Przegrody o wyższym współczynniku αw odbijają mniej energii z powrotem do środka, czyli bardziej tłumią echo (pogłos) w pomieszczeniu. W pomieszczeniach z przegrodami o współczynniku αw mniejszym występuje większy pogłos.

akustyka male.jpg
Rw C Ctr RA1 RA2 αw
dB dB dB dB dB
IPR/PUR IzoCold 120 25 -2 -5 23 20 0,15
140 25 -2 -5 23 20
160 25 -2 -5 23 20
180 25 -2 -5 23 20
200 25 -2 -5 23 20
220 27 -3 -5 24 22

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
x