Konstrukcja dachu w hali stalowej

Tworząc konstrukcje stalowe współpracujemy z biurem projektowym. Również jeżeli chodzi o dobór konstrukcji dachowej, decyduje o tym projektant. Konstrukcja dachowa pod płyty warstwowe nie różni się prawie niczym od budowy konstrukcji pod blachę trapezową. Wyjątkiem jest tutaj fakt, że podpory/płatwie mogą być w przypadku płyt warstwowych rozstawione nawet co 2,5 metra. Konstrukcja dachu hali wykonana może być z różnego rodzaju materiałów od konstrukcji drewnianej (np. drewna klejonego) po stalowe konstrukcje .

To, jakie warunki będą panowały w hali oraz jakiego rodzaju działalność będzie w niej prowadzona, warunkuje wybór odpowiedniej obudowy ścian i dachu. Bez względu na projektowane wykorzystanie obiektu oraz indywidualne oczekiwania klienta, obudowa dachu hali stalowej zawsze musi zapewniać idealną szczelność, odporność na zmienne warunki atmosferyczne i trwałość. Różnica polega zwykle na stopniu izolacyjności termicznej. Obudowy hal stalowych wykonuje się w rozmaitych technologiach. Podstawowym elementem tworzącym obudowę, są zwykle płyty warstwowe wypełnione poliuretanem, styropianem bądź wełną mineralną, niekiedy zastępowane przez blachę trapezową.

Konstrukcja dachu hali stalowej ma pełnić podobną funkcje jak dach w przypadku budownictwa mieszkaniowego. Nie muszą one jednak spełniać wysokich wymogów estetycznych, w większym stopniu walory użytkowe odgrywają tu kluczową rolę. Dachy w konstrukcjach przemysłowych, to w większości dachy płaskie. Wiąże się to z dużą powierzchnią, jaką mają budynki przemysłowe.  Nie tylko jest on wystawiony na uszkodzenia mechaniczne, ale również te związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Dach hali stalowej powinien być wytrzymały, odporny na warunki atmosferyczne odpowiednio ilozować termicznie jak i charakteryzować się odpowiednimi , określonymi w projekcie, parametrami odporności ogniowej. Obudowa dachu stworzona może być z blachy trapezowej lub płyt warstwowych. Jeżeli chodzi o blachę, stosowana jest ona w przypadku, gdzie minimalny spadek dachu wynosi 10%. Płyty warstwowe stosowane są w przypadku, gdy spadek dachu wynosi 5-8%. Solidnie wykonany dach w hali stalowej zapewnia bezpieczeństwo pracownikom i innym osobom przebywającym wewnątrz obiektu.

Przed przystąpieniem do montażu płyt warstwowych należy opracować projekt wykonawczy lekkiej obudowy. Projekt taki powinien zawierać dokładne zestawienie wszystkich niezbędnych materiałów oraz narzędzi potrzebnych do wykonania lekkiej obudowy. Należy również przedstawić rozwiązania wszystkich szczegółów charakterystycznych dla danego obiektu. W przypadku trudności w wykonaniu takiego projektu prosimy o kontakt z działem technicznym firmy Izopanel.

Odchyłki montażowe konstrukcji nie powinny przekraczać wartości określonych w normie odpowiedniej dla danego kraju przeznaczenia. Spadek dachu jest kształtowany przez konstrukcję i nie powinien być mniejszy niż:

5% (α=2.86º) – dla płyt warstwowych ciągłych bez łączeń na długości oraz dla połaci bez świetlików dachowych

7% (α=4.57º) – dla płyt warstwowych łączonych na długości lub dla połaci ze świetlikami dachowymi.

Rozstaw podpór powinien być zgodny z projektem oraz z tabelami dopuszczalnych obciążeń. Powierzchnie styku płyt warstwowych z podporami powinny znajdować się w jednej płaszczyźnie. Przestrzeń do swobodnego ugięcia płyt warstwowych powinna być zachowana. Jest to szczególnie ważne dla płyt warstwowych o dużej rozpiętości miedzy podporami, gdzie w wyniku nierównomiernego ugięcia mogą powstać nieszczelności wzdłuż krawędzi podłużnej płyty warstwowej.

Izopanel sp. z o.o. 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Izopanel Sp. z o.o. UE