Obora z płyty warstwowej – popularne rozwiązanie w rolnictwie

Stan bydła na koniec 2018 roku w Polsce to prawie 6,2 mln szt. Co prawda spożycie wołowiny w Polsce spadło w ostatnich latach, ale za to znacznie wzrosło spożycie produktów mlecznych, wzrósł także eksport mięsa do krajów Europy Zachodniej. W powiązaniu z wciąż wysokim finansowaniem rolnictwa z budżetów Unii Europejskiej, a także stosunkowo dużej zasobności portfela polskich rolników i potrzebie modernizacji gospodarstw daje to spory potencjał rozwojowy dla producentów materiałów budowlanych stosowanych do budowy obór z płyt warstwowych.

W przypadku Izopanel Sp. z o.o. rynek rolny jest bardzo istotnym obszarem sprzedaży, o czym świadczyć może to, że zdecydowana większość targów i imprez targowych, na których wystawia się gdański producent to targi Agro. Doświadczenie w doborze odpowiednich produktów do budowy obory z płyt warstwowych, szeroki asortyment produktów a także konkurencyjne ceny powodują, że płyta warstwowa z serii Agrodach, IzoWall i IzoRoof staje się częstym wyborem hodowców bydła w Polsce.

Do budowy i modernizacji obór stosuje się kilka typów płyt warstwowych:

  • płyty IzoWall PIR i IzoRoof PIR w przypadku wymaganej wysokiej izolacyjności cieplnej przy jednoczesnym oczekiwaniu niskiej grubości ścian i dachu obory
  • płyty IzoWall EPS i IzoRoof EPS w przypadku, gdy nie ma wymagań dotyczących odporności na ogień, ani niskiej grubości ścian/dachu obory, natomiast wymagana jest atrakcyjna cena
  • płyt Izowall w wersji okładzinowej, w przypadku gdy okładane są ściany murowane na zewnątrz/wewnątrz budynku obory
  • płyty AgroDach – w przypadku gdy hodowca oczekuje okładziny fiberglassu od strony stropu obory

Do prawidłowego doboru płyty powinniśmy uzyskać odpowiedź na wiele podstawowych pytań, między innymi:

  1. Jakie będzie przeznaczenie obory?

W przypadku hodowli dorosłego bydła parametry cieplne obory będą mogły być znacznie niższe niż w przypadku cielnych krów i chowania cielaków. W przypadku bydła wymagana grubość ocieplenia dla płyty PIR kształtować się będzie na poziomie 60mm (U=0,35 W/m2*K), podczas gdy do rozrodu i chowu cielaków wymagania powodują najczęściej stosowanie płyt o grubości 100mm (U=0,21 W/m2*K).

  1. Planujemy modernizację, czy budowę nowego obiektu?

Podczas modernizacji obiektu, który już funkcjonuje prawdopodobnie, ze względu na koszty konieczne będzie dostosowanie się do ograniczeń technicznych, a więc rozstawu podpór dachu, wymaganych grubości płyt, konstrukcji ścian. To z góry narzuca pewne rozwiązania np. jeśli rozstaw podpór jest zbyt duży, nie można zastosować płyt z serii Agrodach, jeśli wymagane jest uzyskanie niskiego U, a ściana narzuca szerokość płyty np. 120mm, odpada zastosowanie płyty styropianowej i wełnianej itp.

  1. Czy kluczowym czynnikiem będzie odporność ogniowa?

W takim przypadku płyty stosowane do budowy obory będą musiały mieć klasę odporności ogniowej oznaczony w projekcie. Dla przykładu płyty PIR mogą posiadać klasę EI30, podczas gdy płyty z wełny mineralnej MWF nawet EI120 (co daje czas minimum 120 minut od momentu wystąpienia pożaru na opuszczenie budynku obory, przez 2 godziny ogień nie przedostanie się na drugą stronę przegrody)

  1. Jaka jest konstrukcja dachu obory?

W przypadku konstrukcji dachowej opartej o blachę trapezową, płytę warstwową stosuje się do budowy podsufitki, wówczas można zastosować płytę ścienną na specjalnej konstrukcji bez konieczności ocieplania dachu.

W przypadku gdy chcemy do budowy dachu obory zastosować płytę warstwową, musimy zastanowić się w jaki sposób dostosować konstrukcję do wymagań obciążeniowych i wytrzymałościowych płyty, jak często wyznaczyć podpory, jaki materiał rdzenia zastosować, jakiej długości i jak połączoną płytę na dachu. Dla przykładu płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej ma 4 krotnie większy ciężar niż płyta tej samej grubości z poliuretanu, co ma istotny wpływ na budowę konstrukcji.

  1. Jak mocno zależy nam na zabezpieczeniu wnętrza obory przed korozją, w związku z wysokim współczynnikiem korozyjności środowiska wewnątrz obory?

Część producentów stosuje w płytach warstwowych takie same rozwiązania powłokowe jak w przypadku budynków magazynowych, gdzie panuje środowisko korozyjne zgodne z klasą C2. Natomiast zgodnie z normami środowisko panujące w obiektach hodowlanych kwalifikuje się w zależności od typu obiektu w klasie C3 do C5. W związku z tym zastosowanie standardowej powłoki SP15 (Standard Poliester 15 mikronów)  spowoduje szybkie wystąpienie ognisk korozji, szczególnie przy częstym myciu powierzchni płyty w oborze.

W takiej sytuacji zalecane przez Izopanel jest zastosowanie powłoki typu GranitFarm lub FoodSafe, która zapewnia wysokie odporności płyty na korozję wewnątrz obory. W przypadkach gdy inwestora ogranicza budżet, proponujemy płytę warstwową z powłoką SP25 (Standard Poliester 25 mikronów), zapewniającą ochronę w klasie C3.

Izopanel sp. z o.o. 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Izopanel Sp. z o.o. UE