Tradycyjna chłodnia z płyt warstwowych

Owoce oraz warzywa są produktami, na które popyt przypada na znacznie dłuższy okres niż podaż wynikająca z okresu ich dojrzewania. Konieczne jest zatem utrzymanie ich w stanie świeżym przez jak najdłuższy czas po zbiorze.

Dopuszczalny czas przechowywania zależy przede wszystkim od gatunku, odmiany, terminu zbioru i warunków przechowywania. Dla większości gatunków owoców naszej strefy klimatycznej optymalna temperatura przechowywania jest bliska 0°C. Obniżenie temperatury ogranicza tempo oddychania owoców, przez co spowolnione zostaje ich dojrzewanie. Podstawowymi czynnikami wpływającymi na przechowanie warzyw są: temperatura, wilgotność, skład gazowy atmosfery jak i higiena przechowywania. Obniżona temperatura przechowywania ogranicza tempo oddychania warzyw i owoców. Dla większości warzyw i owoców optymalna temperatura to 0°C. Temperatura poniżej 0°C może prowadzić do przemarznięcia, a tym samym obniżenia jakości i trwałości. Wyjątek stanowią warzywa cebulowe, które mogą być przechowywane w temperaturze poniżej zera np. cebula i czosnek od –2°C do –3°C, por do –1,5°C.

Stała temperatura powinna być utrzymywana przez cały okres przechowywania, ponieważ kilkukrotne zamarzanie i odmarzanie prowadzi do uszkodzenia tkanek. Materiałem powszechnie wykorzystywanym do budowy komór chłodni są płyty warstwowe chłodnicze, z których wykonuje się zarówno ściany jak i sufity. Dzieje się tak, ponieważ płyta chłodnicza posiada cechy powodujące, że idealnie nadaje się do takiej aplikacji.

Termoizolacja

Chłodnicza płyta warstwowa dzięki wykorzystaniu do jej produkcji pianki poliizocyjanuratowej charakteryzuje się współczynnikiem przewodzenia ciepła λ=0,022 [W/mK], który jest bezkonkurencyjny w porównaniu innymi powszechnie dostępnymi materiałami termoizolacyjnymi.

Firma Izopanel Sp. z o.o. produkuje płyty chłodnicze o grubościach od 120mm do 220mm, co umożliwia uzyskanie współczynnika przenikania ciepła nawet U=0,10[W/m2K].

Bardzo dobre cechy termoizolacyjne wpływają bezpośrednio na zachowanie zakładanych warunków temperaturowych wewnątrz komór przez cały okres użytkowania oraz co bardzo ważne chłodnia wykonana z płyty warstwowej wykazuje mniejsze zapotrzebowanie na energię potrzebną do utrzymania obniżonych temperatur.

 

Szeroki wybór powłok lakierniczych

Płyty warstwowe do chłodni mogą być produkowane z wykorzystaniem okładzin stalowych różniących się między sobą grubością jak rodzajem powłoki lakierniczej. Dzięki temu możliwa jest optymalna konfiguracja finalnego produktu do warunków w jakich będzie on funkcjonował.

Dobierając powłokę lakierniczą kierujemy się przede wszystkim tym, jaką kategorię korozyjności posiada środowisko, w którym płyty warstwowe będą użytkowane.

W przemyśle spożywczym od płyt warstwowych i ich okładzin wymaga się ponadto, aby w bezpośrednim kontakcie z żywnością nie oddziaływały na nią. Takie cechy powinny być potwierdzone odpowiednimi atestami wstawionymi przez PZH. Dla takich zastosowań możemy polecić powłokę Foodsafe lub okładziny ze stali nierdzewnej.

Odporność ogniowa i reakcja na ogień

Płyta warstwowa chłodnicza posiada rdzeń wykonany z poliizocyjanuratu (PIR). PIR jest nowoczesnym materiałem, który ma znaczenie lepsze właściwości od tradycyjnej pianki poliuretanowej w przypadku zaistnienia pożaru. Mowa tu przede wszystkim o minimalnej ilości wydzielanego w trakcie pożaru dymu oraz wydłużonego czasu, w jakim wysoka temperatura  oraz płomień przedostanie się na drugą stronę przegrody wykonanej z płyt warstwowych z rdzeniem PIR. Właściwości te w prosty sposób przekładają się na bezpieczeństwo użytkownika umożliwiając bezpieczną ewakuację.

 

Wytrzymałość

Dzięki połączeniu zalet stali i poliizocyjanuratu – elementów składowych płyty chłodniczej, uzyskujemy produkt o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Duża nośność pozwala płytom przenosić obciążenia zewnętrzne takie jak np. obciążenie wiatrem, czy różnicą temperatur przy bardzo dużych rozstawach pomiędzy podporami, do których są one montowane.

Biorąc pod uwagę wszystkie właściwości jakie posiadają płyty chłodnicze oraz łatwość montażu wpływającą na skrócony czas realizacji inwestycji, wybór tego produktu jako podstawowego materiału przy budowie takich obiektów chłodniczych jak dojrzewalnie, sortownie czy przechowalnie wydaje się być niemal intuicyjny.

Izopanel sp. z o.o. 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Izopanel Sp. z o.o. UE