Cross-section

Detaljer for tilkoblingen

IzoWall EPS

  • Energisparing sikret med selvslukkende polystyrenskjerne
  • Enkel montering takket være profilerte kanter
  • Tetthet sikret med en dobbel lås
  • Holdbarhet av beskyttende belegg på kledninger takket være store bøyningsradier
  • Estetisk overflate – et bredt fargevalg og flere forskjellige profiler
  • Det er mulig å produsere paneler med ensidig kledning

Sandwichpaneler som et moderne produkt med forskjellige kjerner og tykkelser, i kombinasjon med et spesielt beskyttende polyesterbelegg, FarmCoat, er spesielt designet for anvendelse på tak og vegger i fjøs, hønsehus o.l. samt andre landbruksbygninger (f.eks. låver, lagerhus, vekstrom).
Spesiellbelegget FarmCoat gir motstandsdyktighet mot ammoniakk, urin og kunstgjødsel og kan fordoble bygningens levetid og således redusere driftskostnadene.

Industri er en av de viktigste grenene i verdensøkonomien. Med våre produkter gir vi deg energibesparende bygninger, høy kvalitet og holdbare, pålitelige byggematerialer. Kjernene i våre sandwichpaneler oppfyller kravene i polsk og europeisk lovgivning om brannsikkerhet og tillater forsikring av anlegg i henhold til høyeste standard. Spesialbelegg gjør det mulig å installere våre sandwichpaneler i alle klimatiske forhold, med alle krav til korrosivitetsklasser oppfylt. Låsens konstruksjon og form sikrer enkel og rask montering, noe som gir tidsbesparelser og muligheten for dynamisk bygging.

Sandwichpaneler kan som en moderne løsning for kjølebygg brukes på både ytter- og innervegger og himlinger. Sandwichpaneler for kjølebygg kan brukes ved temperaturer opptil – 40oC.
Vår labyrintlås sikrer god varmeisolasjon og eliminerer kuldebroer. Det store utvalget av tykkelser på paneler til kjølebygg garanterer oppfyllelse av krav til isolasjon og gir reelle besparelser som følge av mangel på varmetap. Sandwichpaneler er egnet for bruk i industrien og i landbruket, noe som bekreftes av mange sertifikater og godkjenninger.

 

Profilering

Profilering Med flere forskjellige profiler på Izopanel sandwichpaneler og et bredt utvalg av typer og farger på malingsbelegg, kan våre produkter gi ethvert bygg en unik karakter.

OBS! For BP-type profilering (uten profilering) kan det oppstå en liten bølging av overflaten. Tillatt avvik fra flathet er fastsatt i PN-EN 14509:2013-standarden.

Linjer
Mikroprofilering
Ingen profilering

Fargevalg

Gruppe I – veldig lyse farger

Gruppe II – lyse farger

 

Gruppe III – mørke farger

 

Fargene som presenteres ovenfor er kun veiledende. Izopanel tar forbehold for fargeforskjeller mellom presentert og faktisk farge. Breddene for maksimale lengder for de ulike fargegruppene er beskrevet i Izopanels Tekniske katalog. Spør Kundeservice om tilgjengelighet av farger.

Tabell over egenskaper

Mekaniske egenskaper
tykkelse 50 60 75 80 100 120 125 140 150 160 175 180 200 250*
modulbredde [mm] 1150
total bredde [mm] modulbredde+18mm
lengde [mm] 2000-13000*
vekt 0,4/0,5 [kg/m²] 8,4 8,6 8,8 8,9 9,2 9,5 9,6 9,8 9,9 10,1 10,3 10,4 10,7 11,4
vekt 0,5/0,5 [kg/m²] 9,3 9,4 9,7 9,7 10,0 10,3 10,4 10,6 10,8 10,9 11,2 11,3 11,5 12,3
Isolasjonsevne
U [W/m²K] 0,74 0,62 0,51 0,46 0,38 0,31 0,31 0,27 0,26  0,24 0,22 0,21 0,20 0,16
Ild
motstand
brannegenskaper
brannspredning Ingen brannspredning
Lydegenskaper
lydisolering:
RW [dB] NDP
RA1 [dB] NDP
RA2[dB] NDP
lydabsorpsjon αw
Tetthet
Luftpermeabilitet ≤ 1,5m3/h*m2 med en forskjell 50 Pa
Motstand mot slagregn Klasa A – total tetthet ved 1200 Pa

* AT-15-5340 / 2014 applies to sandwich panels with plate thickness: 50, 60, 75, 100, 125, 150, 200, 250 [mm]
** maksimal lengde avhenger av fargene på brettet

Izopanel sp. O.o. 2018. Alle rettigheter reservert.
Izopanel Sp. z o.o. UE